شاهنامه (تصحیح ترنر ماکان)/در ستایش امیر نصر برادر سلطان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در ستایش امیر نصر برادر سلطان

 نخستین برادرش کهتر بسالکه در مردمی کس ندارد همال 
 ز گیتی پرستندهٔ فرِّ نصرزید شاد در سایهٔ شاهِ عصر 
 کسی کش پدر ناصرالدین بودپی تخت او تاجِ پروین بود 
 خداوندِ مردی و رای و هنربدو شادمان مهتران سر بسر 
 بویژه دلاور سپهدار طوسکه در جنگ بر شیر دارد فسوس 
 به بخشد درم هر چه یابد ز دهرهمی آفرین جوید از دهر بهر 
 به یزدان بود خلق را رهنمایسر شاه خواهد که باشد بجای 
 جهان بی‌ سر و تاج خسرو مبادهمیشه بماناد جاوید شاد 
 همیشه تن آزاد با تاج و تختز درد و غم آزاد و پیروزبخت 
 کنون باز گردم بآغازِ کارسوی نامهٔ نامور شهریار