شاهنامه (تصحیح ترنر ماکان)/در ستایش امیر نصر برادر سلطان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در ستایش سلطان محمود شاهنامه  از فردوسی
در ستایش امیر نصر برادر سلطان
بر تخت نشستن کیومرث و رشک بردن دیو اهرمن برو


در ستایش امیر نصر برادر سلطان

نخستین برادرش کهتر به سال که در مردمی کس ندارد همال
ز گیتی پرستندهٔ فرِّ نصر زید شاد در سایهٔ شاهِ عصر
کسی کش پدر ناصرالدین بود پی تخت او تاجِ پروین بود
خداوندِ مردی و رای و هنر بدو شادمان مهتران سر بسر
بویژه دلاور سپهدار طوس که در جنگ بر شیر دارد فسوس
به بخشد درم هر چه یابد ز دهر همی آفرین جوید از دهر بهر
به یزدان بود خلق را رهنمای سر شاه خواهد که باشد بجای
جهان بی‌ سر و تاج خسرو مباد همیشه بماناد جاوید شاد
همیشه تن آزاد با تاج و تخت ز درد و غم آزاد و پیروز بخت
کنون باز گردم بآغازِ کار سوی نامهٔ نامور شهریار
Rule Segment - Flare Right - 12px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Diamond - 10px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Flare Left - 12px.svg