حکمت سقراط و افلاطون/مقدمه چاپ دوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقدمه چاپ دوم

بنام خداوند بخشندهٔ مهربان

اینجانب مانند هر کس که نوشته‌های افلاطون را خوانده و مطالعه کرده شیفتهٔ او هستم و چون همواره طبیعتم بر این بوده که هر تمتعی میبردم میخواستم لذت آنرا بابناء نوع نیز بچشانم چندین سال پیش چهار رساله از آن نوشته‌ها را بفارسی در آوردم و یازده سال قبل با مقدمهٔ مختصری بصورت کتابی بنام «حکمت سقراط بقلم افلاطون» بچاپ رسانیدم، منتشر شد و پسند خاطر اهل ذوق گردید، از آن پس نیز هر وقت میسرم میشد برای رفع خستگی و ملالت از کارهای دیگر کتابی از افلاطون را در پیش میگذاشتم و بفارسی در میآوردم. سه سال پیش بعضی از دوستان چون آگاه بودند که اینجانب با افلاطون انس دارم درخواست کردند که در یک یا چند جلسه برای ایشان و دانشجویان دانشکده‌ها در معرفی آن حکیم بزرگوار بیاناتی بکنم، پذیرفتم، و در دانشکدهٔ معقول و منقول در پنج مجلس که در ظرف دو سال و نیم واقع شد بقدری که میتوانستم و آنسان که مقتضی بود بزبانی ساده بشناساندن افلاطون و فلسفهٔ او پرداختم و شرح آن مجالس نیز در مجلهٔ دانشکده بطبع رسید. اینک چون نسخهٔ کتاب حکمت سقراط کمیاب شده و دوستان خواستار آن میباشند بیاناتی را که در دانشکده کرده‌ام با تصرفاتی که مقتضی دانسته‌ام مقدمهٔ آن کتاب قرار داده بتجدید چاپ اقدام کردم و چون شمارهٔ رساله‌هائی که ترجمه شده افزون گردیده‌است برای اینکه حجم کتاب بزرگ نشود آن را بدو جلد درآوردم. در جلد اون سه رساله از رسالات سابق را بضمیمهٔ رسالهٔ دیگری که با آنها بیشتر مناسبت دارد قرار داده ورسالهٔ الکبیادس را که از این جلد برداشته‌ام بضمیمهٔ رسالات دیگر بجلد دوم انداختم و نام کتاب را هم «حکمت سقراط و افلاطون» گذاشتم که بحقیقت نزدیکتر است.

در رسالاتی هم که سابق بچاپ رسیده و اکنون تجدید طبع میشود بعضی اصلاحات عبارتی نموده‌ام یعنی آنها را بفارسی نزدیکتر ساخته‌ام زیرا که اینجانب بفارسی نویسی همیشه مایل بوده و هستم ولیکن معتقدم که شیوهٔ نویسندگی نباید ناگهان تغییر کند و باید تدریجأ تحول یابد که بر ابناء زمان محسوس نشود. بیست سال پیش هم نوشته‌های اینجانب از اکثر نویسندگان فارسی‌تر بود اکنون در نویسندگی خود باز تغییر شیوه میدهم تا جائیکه از آن فارسی‌تر ممکن نشود یعنی قید فارسی‌نویسی مخلّ فصاحت نگردد چه عقیدهٔ راسخ دارم که آنجا باید ایستاد و بعشق فارسی‌نویسی زبان بسته نباید شد.

امیدوارم این کتاب نیز مانند چاپ اولش پسند خاطر دانشمندان شود و هر عیب و نقصی در آن ببینند و اینجانب را آگاه سازند سپاسگزار خواهم بود.

شهریور ماه ۱۳۱۶
محمدعلی فروغی