تولدی دیگر/بر او ببخشائید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میان تاریکی تولدی دیگر  از فروغ فرخزاد
بر او ببخشائید
دریافت


بر او ببخشائید

 
 
 
 


بر او ببخشائید

بر او که گاهگاه

پيوند دردناک وجودش را

با آب‌های راکد

و حفره‌های خالی، از ياد میبرد

و ابلهانه می‌پندارد

که حق زيستن دارد

بر او ببخشائید

بر خشم بی‌تفاوت يک تصوير

که آرزوی دور دست تحرک

در ديدگان کاغذيش آب میشود

 
 


بر او ببخشائید

بر او که در سراسر تابوتش

جریان سرخ‌ماه گذر دارد

و عطرهای منقلب شب

خواب هزار سالهٔ اندامش را

آشفته میکنند

 
 


بر او ببخشائید

بر او که از درون متلاشيست

اما هنوز، پوست چشمانش از تصور ذرات نور میسوزد

و گيسوان بیهده‌اش

نومیدوار از نفوذ نفس‌های عشق می لرزند

ای ساکنان سرزمین سادهٔ خوشبختی

ای همدمان پنجره‌های گشوده در باران

بر او ببخشائید

بر او ببخشائید

زیرا که مسحور است

زيرا که ريشه‌های هستی بارآور شما

در خاک‌های غربت او نقب میزنند

و قلب زودباور او را

با ضربه‌های موذی حسرت

در کنج سينه‌اش متورم میسازند.