تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت ۱۳۳۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت - مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۳۵

‌مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۳۵۰۳۰۳۱ به استناد بند الف ماده ۲۳ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران آقایان

- دکتر پیرنیا و

- حمید بختیار

را ‌به عضویت شورای عالی نفت انتخاب نموده است.

‌تصمیم بالا در جلسه پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع[ویرایش]

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت