تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


‌تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه - مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ مجلس شورای ملی [۱]


۱ - سازمان برنامه صورتی از شهرستانهایی که در برنامه عمرانی آنها تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی پیش‌بینی شده با ذکر میزان اعتبار هرشهرستان تهیه و به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران ارسال دارند.
۲ - بانک کشاورزی برای تأسیس و اداره شرکت تعاونی کشاورزی طبق اساسنامه مصوب به وسیله مأمورین بانک در آن شهرستانها اقدام و ازاشخاصی که می‌توانند در شرکت تعاونی کشاورزی شریک شوند دعوت کرده و در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود میزان اعتبار برای تأسیس شرکت‌تعاونی کشاورزی و اساسنامه و مقصود و فایده شرکتهای تعاونی را برای آنها توضیح داده مدعوین را به مشارکت تشویق و سپس صورتمجلسی درشش نسخه و متضمن نام و نام خانوادگی و نام پدر و عده سهام تعهد شده هر یک از داوطلبان مشارکت تنظیم و حسابی برای دریافت بهای سهام موردتعهد باز کرده و ضمن جمع‌آوری وجوه با ارسال یک نسخه از صورت مجلس مذکور مراتب را به اطلاع سازمان برنامه می‌رسانند.
۳ - سازمان برنامه پس از وصول صورتمجلس مرقوم به فاصله یک هفته کلیه اعتبار هر شهرستان را به حساب بانک کشاورزی در بانک برنامه‌خواهد پرداخت و بانک کشاورزی نیز طبق مقررات بدون تأخیر از اعتبار مزبور برای تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی آن شهرستان استفاده و اقدام به‌تأسیس و ثبت شرکت به نام سازمان برنامه می‌نماید پس از اتمام امر رونوشت اوراق مربوطه را برای سازمان برنامه ارسال می‌دارند.


تصمیمات فوق که در جلسه اول اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده صحیح و به موجب قانون مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ قابل اجراء می‌باشد.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۶۳ - ۶۴