کلیات سعدی/بوستان/باب اول/خبر یافت گردنکشی در عراق

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
  خبر یافت گردنکشی در عراق که میگفت مسکینی از زیر طاق  
  تو هم بر دری هستی امیدوار پس امید بر در نشینان برآر  

* * *

  نخواهی که باشد دلت دردمند دل دردمندان برآور ز بند  
  پریشانی خاطر دادخواه براندازد از مملکت پادشاه  
  تو خفته خنک در حرم نیمروز غریب از برون گو بگرما بسوز  
  ستانندهٔ داد آنکس خداست که نتواند از پادشه دادخواست