پروگرام کابینه سیدضیاالدین طباطبایی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرگرام کابینه مستوفی‌الممالک ۱۲۹۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران

پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم


کابینه سیدضیاالدین طباطبایی:

  • سید ضیاالدین طباطبایی - رئیس‌الوزرا و وزیر داخله
  • رضاخان سردار سپه - وزیر جنگ
  • نیرالملک (هدایت) - معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
  • مدبرالملک (جم) - وزیر خارجه
  • میرزا عیسی خان - وزیر مالیه
  • دکتر مودب‌الدوله (نفیسی) - صحیحه و خیرات عمومی
  • مشیر معظم (خواجوی) - پست و تلگراف
  • موقرالدوله - تجارت و فواید عامه
  • عدل‌الملک (دادگر) - کفیل وزارت داخله
  • منصورالسلطنه عدل - کفیل وزارت عدلیه