وحشی بافقی (غزلیات)/یاران خدای را به سوی او گذر کنید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(یاران خدای را به سوی او گذر کنید)
'


 یاران خدای را به سوی او گذر کنیدباشد کش این خیال ز خاطر بدر کنید 
 در ما ز دست آتش و بر عزم رفتن استچون آه ما زبان خود آتش اثر کنید 
 آتش زبان شوید و بگویید حال ماهنگام حال گفتن ما دیده تر کنید 
 از حال ما چنانکه درو کارگر شودآن بی‌محل سفر کن ما را خبر کنید 
 منعش کنید از سفر و در میان منعاغراق در صعوبت رنج سفر کنید 
 گر خود شنید جان ز من و مژده از شماور نشنود مباد که اینجا گذر کنید 
 وحشی گر این خبر شنود وای بر شمااز آتش زبانه کش او حذر کنید