وحشی بافقی (غزلیات)/گرد آن خانه بگردم که در او خلوت تست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(گرد آن خانه بگردم که در او خلوت تست)
'


 گرد آن خانه بگردم که در او خلوت تستسگ طالع شومش کیست که همصحبت تست 
 چشم ما را نرسد بیشتر از بام و دریای خوشا دولت آن دیده که برطلعت تست 
 وه چه بامست که جاروب کشش دیده‌ی منجان من بنده‌ی آن پای که در خدمت تست 
 همه بر باده‌ی رشکیست که در جام منستقهقه شیشه که در انجمن عشرت تست 
 رخصت مجلس و بر وصل تغافل ای شوخاین زیاد از تو و از حوصله طاقت تست 
 هجر بگزیدنت از وصل دلا وضع تو نیستاختراعیست که خود کرده و این بدعت تست 
 وحشی از تست که ما نیز به بیرون دریممانعی نیست، اگر هست همین دهشت تست