وحشی بافقی (غزلیات)/کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست)
'


 کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیستچیست عشق و کیست مرد عشق و درد مرد چیست 
 گلشن حسنی ولی بر آه سرد ما مخندآه اگر یابی که تأثیر هوای سرد چیست 
 ای که می‌گویی نداری شاهدی بر درد عشقجان غم پرورد و آه سرد و روی زرد چیست 
 آنکه می‌پرسد نشان راحت و لذت ز ماکاش پرسد اول این معنی که خواب و خورد چیست 
 گرنه عاشق صبر می‌دارد به تنهایی ز دوستآنچه می‌گویند از مجنون تنها گرد چیست 
 وحشی از پی گر نبودی آن سوار تند رامی‌رسی باز از کجا وین چهره‌ی پر گرد چیست