وحشی بافقی (غزلیات)/همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیست)
'


 همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیستخود چه کردم با تو چندین خشم و ناز از بهر چیست 
 باز با من هر زمانش خشم و نازی دیگر استخشم و ناز او نمی‌دانم که باز از بهر چیست 
 از نیاز عاشقان بی‌نیاز است اینهمهعاشقان را اینهمه عجز و نیاز از بهر چیست 
 مجلسی خواهم که پیشت گیریم و سوزم چو شمعبر زبان آرم که این سوز و گداز از بهر چیست 
 گوش بر افسانه‌ی ما چون نخواهد کرد یاروحشی این افسانه‌ی دور و دراز از بهر چیست