وحشی بافقی (غزلیات)/ملول از زهد خویشم ساکن میخانه خواهم شد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(ملول از زهد خویشم ساکن میخانه خواهم شد)
'


 ملول از زهد خویشم ساکن میخانه خواهم شدحریف ساغر و هم مشرب پیمانه خواهم شد 
 اگر بیند مرا طفلی به این آشفتگی داندکه از عشق پری رخساره‌ای دیوانه خواهم شد 
 شدم چون رشته‌ی‌ای از ضعف و دارم شادمانیهاکه روزی یار، با آن گوهر یکدانه خواهم شد 
 به هر جا می‌رسم افسانه‌ی عشق تو می‌گویمبه این افسانه گفتن عاقبت افسانه خواهم شد 
 مگو وحشی کجا می‌باشد و منزل کجا داردکجا باشم مقیم گوشه‌ی ویرانه خواهم شد