وحشی بافقی (غزلیات)/بگذشت دور یوسف و دوران حسن تست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(بگذشت دور یوسف و دوران حسن تست)
'


 بگذشت دور یوسف و دوران حسن تستهر مصر دل که هست به فرمان حسن تست 
 بسیارسر به کنگره عشق بسته‌اندآنجا که طاق بندی ایوان حسن تست 
 فرمان ناز ده که در اقصای ملک عشقپروانه‌ای که هست ز دیوان حسن تست 
 زنجیر غم به گردن جان می‌نهد هنوزآن مویها که سلسله جنبان حسن تست 
 آبش هنوز می‌رسد از رشحه‌ی جگرآن سبزه‌ها که زینت بستان حسن تست 
 دانم که تا به دامن آخر زمان کشددست نیاز من که به دامان حسن تست 
 تقصیر در کرشمه‌ی وحشی نواز نیستهر چند دون مرتبه‌ی شان حسن تست