وحشی بافقی (غزلیات)/بکش زارم چه دایم حرف از آزار می‌گویی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(بکش زارم چه دایم حرف از آزار می‌گویی)
'


 بکش زارم چه دایم حرف از آزار می‌گوییتو خود آزار من کن از چه با اغیار می‌گویی 
 رقیبان سد سخن گویند و یک یک را کنی تحسینچو من یک حرف گویم، گوییم بسیار می‌گویی 
 تغافل می‌زنی گر یک سخن سد بار می‌گویمو گر گویی جوابی روی بر دیوار می‌گویی 
 حدیث غیر گویی تا ز غیرت زودتر میرمپس از عمری که حرفی با من بیمار می‌گویی 
 نگفتی حال خود تا بود یارای سخن وحشیمگر وقتی که نبود قوت گفتار می‌گویی