وحشی بافقی (غزلیات)/باده کو تا خرد این دعوی بیجا ببرد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(باده کو تا خرد این دعوی بیجا ببرد)
'


 باده کو تا خرد این دعوی بیجا ببردبی‌خودی آید و ننگ خودی از ما ببرد 
 خوش بهشتیست خرابات کسی کان بگذاشتدوزخ حسرت جاوید ز دنیا ببرد 
 ما و میخانه که تمکین گدایی‌در اوشوکت شاهی اسکندر و دارا ببرد 
 جام می کشتی نوح است چه پروا داریمگر چه سیلاب فنا گنبد والا ببرد 
 جرعه‌ی پیر خرابات بر آن رند حرامکه به پیش دگری دست تمنا ببرد 
 عرصه‌ی ما به مروت که ز عالم کم شدهدهدی کو که به سر منزل عنقا ببرد 
 شاخ خشکیم به ما سردی عالم چه کندپیش ما برگ و بری نیست که سرما ببرد 
 خانه آتش زدگانیم ستم گو میتازآنچه اندوخته باشیم به یغما ببرد 
 وحشی از رهزن ایام چه اندیشه کنیمما چه داریم که از ما نبرد یا ببرد