وحشی بافقی (غزلیات)/اسیر جلوه‌ی هر حسن عقبازی هست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' وحشی بافقی (غزلیات)  از وحشی بافقی
(اسیر جلوه‌ی هر حسن عشقبازی هست)
'


 اسیر جلوه‌ی هر حسن عشقبازی هستمیان هر دو حقیقت نیاز و نازی هست 
 ز هر دری که نهد حسن پای ناز برونبر آستانه‌ی آن در سر نیازی هست 
 اگر مکلف عشقی سر نیاز بنهکه هر که هست به کیش خودش نمازی هست 
 چو نیک درنگری عشق ما مجازی نیستحقیقتی پس هر پرده‌ی مجازی هست 
 میان عاشق و معشوق کی دویی گنجدبرو برو که تو پنداری امتیازی هست 
 وداع خویش کن اول اگر رفیق منیکه این رهیست خطرناک و ترکتازی هست 
 نه احتراز از آن جانب است هموارهگهی ز جانب وحشی هم احترازی هست