مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم - ۱۷ محرم ۱۳۳۳ مطابق ۱۴ قوس ۱۲۹۳ تا ۲۵ ذیحجهٔ ۱۳۳۳ مطابق ۱۱ عقرب ۱۲۹۴ - نخست‌وزیران: مستوفی‌الممالک - مشیرالدوله - مستوفی‌الممالک - رییس مجلس: حسین پیرنیا (موتمن‌الملک).

مجموعه قوانین سومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی

فهرست زیر دربرگیرنده ۲۷ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم از ۱۴ قوس ۱۲۹۳ تا ۱۱ عقزب ۱۲۹۴ است.

 • پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک ۱۲۹۳ - تنها سه مادهٔ اول مصوب ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ - مصوب ۲۶ حوت مطابق سلخ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله - مصوب ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون تمدید مدت مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه - مصوب ۳۰ حمل مطابق ۵ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون راجع باسکناس بانک شاهنشاهی ایران - مصوب ۷ ثور مطابق ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون منع خروج طلا و نقره - مصوب ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون تمدید مدت مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه - ۳۰ ثور مطابق ۵ رجب ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون تشکیلات وزارت مالیهٔ کل مملکت ایران - مصوب ۱۵ جوزا مطابق ۲۱ رجب ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون محاکم تجارت - مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون پستی - مصوب ۵ اسد مطابق ۱۵ رمضان ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون تمدید مدت مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه - ۱۸ رمضان ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • پرگرام کابینه مستوفی‌الممالک ۱۲۹۴ - مصوب ۱۲ امرداد ۱۲۹۴ برابر با ۲۲ شعبان ۱۲۹۴ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون مالیات مستغلات - مصوب ۹ سنبله مطابق ۲۰ شوال ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون مالیات دخانیات - مصوب ۶ میزان مطابق ۱۸ ذیقعدهٔ ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 • قانون اصلاح ماده دوم قانون تحدید تریاک - مصوب ۹ میزان مطابق ۲۱ ذیقعدهٔ ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • قانون فروش رحبه و غبیرا - مصوب ۹ میزان مطابق ۲۱ ذیقعدهٔ ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 • قانون تعمیر مقبره نادرشاه - مصوب ۹ میزان مطابق ۲۱ ذیقعدهٔ ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 • قانون سربازگیری - مصوب ۹ عقرب مطابق ۲۳ ذیحجهٔ ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • تصویب خطابه افتتاحیه مجلس شورای ملی - ۲۶ صفر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 • تصمیم مجلس شورای ملی راجع به انتخاب کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به محاسبات خزانه‌داری - ۲۴ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی
 • تصمیم مجلس شورای ملی راجع به مراجعه نظامنامه داخلی مجلس به کمیسیون خاص - ۱۹ ربیع‌الثانی قمری مجلس شورای ملی
 • تصمیم مجلس شورای ملی راجع باجرای موقت بودجه‌های مصوبه کمیسیون بودجه و موقوف‌الاجرا ماندن بودجه دوائر و اداراتی که جدیداً برای آن بودجه پیشنهاد می‌شود تا تصویب مجلس - ۱۵ رجب ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • تصویب بودجه سه ماه و هجده روز مجلس از ۱۳ قوس الی آخر حوت بارس ئیل سنهٔ ۱۳۳۳ – مصوب ۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ قمری
 • تصویب قانون تفریغ بودجهٔ ۹ ماهه تنگوزئیل ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی از اول حمل الی آخر برج قوس سنه مزبوره – مصوب ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای ۹ ماه)
 • تصویب قانون تفریغ بودجه سه ساله ایام فترت - مصوب ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای سه سال)
 • تصویب بودجه توشقان‌ئیل (۱۳۳۳ – ۱۳۳۴ ) مجلس شورای ملی – مصوب ۲۰ شوال ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی
 • تصویب قانون تفریغ بودجه سه ماه و هیجده روزه آخر سال بارس ئیل سنه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۴ ذیقعدهٔ ۱۳۳۳ قمری مجلس شورای ملی (برای سه ماه و هیجده روز)