مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۴۰

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۲۶۸

شنبه ۸ آذر ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۴۰

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۴۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه دوم آذر ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس و مذاکره درغیبت موقع رای و تصویب صورت مجلس
۲ - تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای خسرو قشقایی
۳ - بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده ۹
۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس

مجلس دوساعت قبل از ظهر بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس و مذاکره درغیبت موقع رای و تصویب صورت مجلس[ویرایش]

۱- طرح صورت مجلس و مذاکره درغیبت موقع رای و تصویب صورت مجلس

نایب رئیس - جلسه رسمی است صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (صورت غائبین جلسه پیش توسط آقای ناظرزاده (منشی)بشرح زیرقرائت گردید)

غائبین بااجازه - آقایان: مکی - دکتر فلسفی - اورنگ - جلالی موسوی - مجتهدی.

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی - فتحعلی افشار- دادور - معتمددماوندی - محمدحسین قشقایی - تولیت - راشد - شاپوری - مهندس زیرک‌زاده.

دیرآمدگان با اجازه: آقایان - صراف‌زاده - منصف - دکتر معظمی - دکتر ملکی

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: امیرافشار - شوکتی - شهاب خسروانی. غائبین در رای - آقایان: اخگر - قنات‌آبادی - دکتر کیان - امامی اهری - شبستری - مشار - امیرافشار- هدی - عامری - دکتر فاخر - انگجی - دکتر مصباح‌زاده - شهاب خسروانی - میلانی - خسرو قشقایی

نایب رئیس - اعتراضی به صورت مجلس هست؟.... آقای هدی بفرمایید.

هدی - بنده را غایب در رای نوشته‌اند بنده موقع رای دادن بیرون بودم آمدم اینجا ولی رای ندادم.

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی

قنات‌آبادی - بنده می‌خواستم دو نکته را تذکربدهم که هم توجه مقام ریاست و هم توجه آقایان نمایندگان را جلب کنم اولا این غائبین در رای را که می‌فرمایید بفرمایید در چه رایی بوده؟... این رایی که می‌فرمایید رای درنطق قبل از دستور بوده‌است یا در چیز دیگر؟ خیلی از لوایح است که آقایان رای نداده‌اند و تا بحال سابقه نداشته‌است حالا باید توضیح بدهندکه در چه مورد بوده که برای رای نبوده‌اند و غایب بوده‌اند و رای نداده‌اند موضوع دیگری راکه می‌خواستم عرض کنم این است که آقایان نمایندگان هر نماینده‌ای می‌تواند یکربع قبل از دستور صحبت کند اضافه اش که محتاج برای مجلس است گمان نمی‌کنم وظیفه ایی باشد که ما بنشینیم اینجا و رای بدهیم برای اینکه ما نمی‌دانیم این ناطق چه می‌خواهد بگوید (صحیح است) و چقدر می‌خواهد فرمایش بکند که ما بنشینیم برای رایش آن رایی که در نظام نامه می‌گوید برای نطق قبل از دستورنیست.

ناظرزاده - صورت غائبین در رای موردش را هم ذکر فرموده‌است.

نایب رئیس - قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

- آقای اخگر تعداد یک رای باضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور.
- آقای قنات‌آبادی تعداد۱ رای باضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور
- آقای دکتر کیان یک رای باضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور
- آقای امامی اهری ۱ رای باضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور
- آقای شبستری ۱ رای به پیشنهاد آقای صفایی
- آقای مشار یک رای به پیشنهادآقای صفایی
- آقای امیرافشاریک رای به پیشنهادآقای شبستری
- آقای هدی یک رای به پیشنهادآقای شبستری
- آقای عامری یک رای به پیشنهاد آقای شبستری
- آقای دکتر فاخر ۲رای
  • - رای مواد پنج و شش لایحه ملی شدن تلفن. آقای انگجی ۲رای
  • - رای لایحه ۶ ملی شدن تلفن - پیشنهادآقای صفایی. آقای دکتر مصباح‌زاده ۲رای ماده ۶ لایحه ملی شدن تلفن پیشنهاد آقای صفایی آقای شهاب خسروانی ۳ رای باضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور و پیشنهادآقایان صفایی وملک مدنی. آقای میلانی هفت رای مواد ۵و ۶و ۷و۸ ملی شدن تلفن و پیشنهاد آقایان صفایی ملک مدنی و شبستری - آقای خسرو قشقایی ۸ رای باضافه نیم ساعت نطق قبل ازدستور و مواد ۵و ۶ و ۷ و۸ لایحه ملی شدن تلفن و پیشنهاد آقایان صفایی - ملک مدنی - شبستری

قنات‌آبادی - بنابراین یک چیزی هم آقایان بدهکارمی شوند.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایید چون ملاحظه می‌شود اغلب آقایان بااین قسمت ازنظامنامه مخالفت دارند اجازه بفرمایید تا در هیئت رئیسه این موضوع را مطرح کنیم ویک تصمیمی کلی روی این قسمت بگیریم

قنات‌آبادی – آقا آئین‌نامه را اجرابکنید ما مخالف نیستیم در دستور هر چقدرهم که شده ما نشسته‌ایم موظفیم و باید بنشینیم ولی در نطق قبل از دستورکه مورد ندارد.

نایب رئیس - اعتراض دیگری به صورت مجلس نیست؟ آقای ذکایی بفرمایید

ذکایی – در جلسه گذشته درعرایضی که بعنوان قبل از دستور کردم اشتباهاتی شده‌است یکی درآن قسمت که عرض کردم (موجب نارضایتی بعضی از شهرستانها بوده) این کلمه (بوده) (نبوده) نوشته شده‌است تمنا می‌کنم اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای امامی اهری

امامی اهری - آقایان بهتراطلاع دارند که وظیفه مجلس قانونگذاری است ولی قانونگذاری راهش این نیست که مجلس را بصورت مکتب خانه در بیاورین خیلی معذرت می‌خواهم از این نکته شان قانون گذاری این نیست که مجلس را بصورت مکتب دربیاورند اگر بخواهیم قانون را بطریق اکمل اجراکنیم باید ببینیم در دنیا چه می‌کنند کمیسیونها کارها را رسیدگی می‌کنند در آنجا لوایح منقح و حلاجی می‌شود تصویب می‌شود می‌آید مجلس یکی هم تایید فرمایش جناب آقای قنات‌آبادی است من که اطلاع ندارم یک آقایی که یکربع وقت دارد نیم ساعت می‌خواهد صحبت کند که بنشینیم اینجا رای بدهیم (صحیح است) مخصوصا در این قسمت تصورمی کنم آئین‌نامه محتاج به تصحیح و اصلاح است.

نایب رئیس - آقای اخگر

اخگر - بنده می‌خواهم عرض کنم که بهترین کارها همین است که ما برای کارهای مجلس موافق آئین‌نامه نظم و ترتیب قائل شویم ولی این که فرمودید اکثریت مخالف این آئین‌نامه‌است خواستم عرض کنم مخالفت با آئین‌نامه نیست اینکه نطق قبل از دستور را رای می‌گیرند برای اضافه شدنش این را مخالفند نه اینکه با آئین‌نامه مخالف باشند (صحیح است) البته اگر کسی دیرآمد باید جریمه شود و یا اگر در رای حاضرنشد باید جریمه بدهد البته اگر رای در لوایح باشد نه برای چیزهای غیرمنتظره (صحیح است)

نایب رئیس - آقای نریمان

نریمان - عرض کنم در مطالب بنده یک اشتباهات مطبعه ایی است که تصحیح می‌کنم و تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - اشکالی ندارد. آقای فرامرزی

عبدالرحمن فرامرزی - عرض کنم که نظامنامه را برای این می‌نویسندکه همه به آن مقید باشند اگر بناباشد که اصل این باشد که خلاف آئین‌نامه بشود مثلا آئین‌نامه گفته که یک ربع هر کسی حق نطق داشته باشد آنوقت هر روز رای می‌گیرند برای اضافه بریکربع پس این آئین‌نامه فایده اش چیست؟ آنوقت که بنده نمی‌خواهم حرف فلان آدم را بشنوم می‌روم خارج می‌نشینم حالا حتما باید بشنوم و اگر نخواهم بشنوم باید جریمه بشوم این صحیح نیست نکته ایی را که فرمودید که باید این قسمت در هیئت رئیسه مذاکره شود منظور از آئین‌نامه این نبود البته این آئین‌نامه دارای معایب زیادی است که باید اصلاح شود و اصلش شاید برای سه ماه بود که بعدا اصلاح شود همین طور ولش کرده‌اند البته معایب خیلی دارد این آئین‌نامه همانطور که محاسنی هم دارد ولی مقصوداصلی واضعین این قانون این بوده‌است چون اشخاصی ابسترکسیون می‌کردند و رای گرفته نمی‌شد برای جلوگیری از آن این ماده را گذاشتند والا بعد از اینکه رای داده شد و مجلس هم کار خودش را کرده وکیل اینجا نشسته باشد چه فرقی دارد (صحیح است) این بقول ایشان کاری است که الان اگر توی مدرسه‌ها با هر یک از شاگردها بکنند شورش می‌کنند توی این مدرسه‌ها معلمین این حرفها را نمی‌توانند بزنند که می‌آیند بوکلا می‌گویند این را حقیقتا در هیئت رئیسه باید تصمیمی رویش گرفت.

نایب رئیس - آقای قشقایی

قشقایی - بنده می‌خواستم عرض کنم که در جلسه پیش من غایب بودم اول جلسه آمدم و بعد کسالت داشتم رفتم این هشت رایی را که برای بنده نوشته‌اند نمی‌دانم برای چیست؟

نایب رئیس - آقای ناظرزاده

ناظرزاده - عرض کنم بعضی از نطق‌های قبل از دستور است که صلاح انسان این است که جریمه را بدهد و آن نطق را نشنود (خنده نمایندگان) (فرامرزی - صحیح است - بارک الله) (زنگ رئیس) ولی خوب چون معامله بعکس هم می‌شود و آقایان خودشان هم می‌خواهند روزی صحبت کنند متوجه باشند باید بیایند یک سازگاری بکنند جناب آقای فرامرزی راهش هم اینست که آقایانی که می‌خواهند بیش از یک ربع صحبت کنند اول وقت پیش از آنکه نطقشان را شروع کنند اجازه بگیرند اگر مجلس اجازه داد که اضافه صحبتشان را می‌کنند و اگر هم موافقت نکرد می‌نشینند سر جایشان (شمس‌الدین قنات‌آبادی - مجلس بچیز مجهولی که نمی‌تواند رای بدهد) و اگر بعضی از آقایان می‌خواهند برای نطق قبل از دستور ننشینند چون اول وقت رای گرفته شده دیگر ناراحتی ندارند و هر وقت خواستند می‌توانند بروند (فرامرزی - درحالی که ازمجلس خارج می‌شدند این برای گاهگاهی است نه برای دائم) حالا آقای فرامرزی بنده نطق قبل از دستور نداشتم که تشریف می‌برید در عرایض بنده هم یک اصلاحات مختصری بودکه می‌دهم به تندنویسی

نایب رئیس - آقای افشارصادقی

افشارصادقی – در جلسه گذشته بنده عرض کردم عده‌ای از افسران ارشد از جمله ۲۵۰ نفر از سرهنگ دوم‌ها از ترفیع استحقاقی خود محروم مانده‌اند در صورت مجلس اشتباه شده‌است امر بفرمایید که اصلاح شود.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای قنات‌آبادی.

قنات‌آبادی - بنده خواستم این مطلب را توضیح بدهم چون این مطلب را بنده اول عنوان کردم ایجاد سوء تفاهم نکند اساسا بنده با آئین‌نامه موافقم و باید در مجلس اجراشود و معلوم بشود به لوایح کی رای می‌دهد وکی رای نمی‌دهد و از اظهار عقیده خودداری می‌کنند بنده فقط یک نکته را خواستم عرض کنم این نطق قبل از دستور چون هیچکدام از نمایندگان نمی‌دانند که این آقای ناطق یک ربع یا نیم ساعت می‌خواهد صحبت کند آئین‌نامه هم یک ربع برای نطق قبل از دستور تعیین کرده بنابراین موضوع جریمه روی نطق قبل از دستور غیرعادلانه‌است والا آئین‌نامه باید اجراشود و مردم هم بدانند که بلوایح و طرحها کی رای می‌دهد و کی رای نمی‌دهد (صحیح است) بنده با آئین‌نامه مخالف نیستم روی این اصل بود که خواستم توضیح بدهم.

نایب رئیس - نسبت بصورت مجلس دیگر اعتراضی نیست؟.... (گفته شد- خیر) صورت جلسه روز پنجشنبه ۲۹ تصویب شد سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند بنده خواستم استدعا کنم از آقایان که موافقت بفرمایند وارد دستور شویم

مهندس غروی – خود آقا فرمودید که سه شنبه نطق قبل از دستور نباشد و امروز باشد.

جمعی از نمایندگان - دستور دستور

حاج سیدجوادی - بنده از حقم می‌گذرم

- تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای خسرو قشقایی[ویرایش]

۲- تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای خسرو قشقایی

نایب رئیس - آقای خسرو قشقایی

خسرو قشقایی - بنده یک سوالی از وزیر راه دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

- بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده ۹[ویرایش]

۳- بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده ۹

نایب رئیس - لایحه ملی کردن تلفن مطرح است ماده ۹ قرائت می‌شود (ماده ۹ بشرح زیرتوسط آقای ناظرزاده (منشی) قرائت شد)

ماده ۹- کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران که تا تاریخ اول مهرماه ۱۳۳۱ در خدمت شرکت بودند درتهران و شهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب و موظفند در حفظ اموال و ابنیه و ابواب جمعی خود در بهره برداری نهایت مراقبت را بعمل آورند. در صورت تخلف در حکم متخلفین قرار خواهندگرفت و دعاوی مربوط باین موضوع در دادگاههای مربوطه خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده – تصور می‌کنم این ماده یک ابهامی دارد برای این ابهام شرحی از طرف کارکنان شرکت سهامی کل تلفن به آقایان نمایندگان نوشته شده که یک نسخه هم برای من فرستاده‌اند در ماده می‌گوید کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران که تا تاریخ اول مهرماه ۱۳۳۱ در خدمت شرکت بوده‌اند در تهران و شهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب... این که معلوم آنکه کار کن بوده در صف کارکنان محسوب می‌شود اشکال این است که تکلیف بعد اینها چه خواهدشد یک قانون استخدام کشوری داریم مال یک طبقاتی است قانون استخدام لشگری داریم مال یک طبقاتی است استخدام قضات مال طبقات دیگری شرکتها و بانکها هم یک مقرراتی برای استخدام خود دارند شرکت تلفن هم البته یک مقرراتی برای خودش داشته کارکنان شرکت شرحی نوشته‌اند که قسمتی از آن را بعرض آقایان میرسانم که آقای وزیر پست و تلگراف هم نظر بدهند که آیا در قانون این تقاضاها پیش بینی شده یا باید تصریح بشود که رفع این اشکال بشود می‌نویسند (کارمندان شرکت تلفن که غالب آنها با داشتن متجاوز از بیست یا سی سال سابقه خدمت با حقوق ناچیز در نهایت عسرت گذرانیده بوعده‌های گوناگون اولیای شرکت امیدوار بودند که پس از پایان نصب ۲۲ هزار شماره جدید وسایل آسایش آنان از حیث ترمیم حقوق و تامین بازنشستگی و سایر مزایا فراهم گردد و دولت نیز خواسته‌های کارکنان شرکت را تایید نموده و توصیه‌های لازم را به شرکت می‌نمود اینک که عمل تاسیسات در شرف اتمام و موقع اخذ نتیجه حوائج کارمندان فرا رسیده با پیش آمد لایحه ملی شدن سزاوار است نمایندگان محترم توجهات خاصی برای روشن شدن و تثبیت کارمندان مبذول فرمایند که خدمات و زحمات چندین ساله یک مشت کارمند معیل از بین نرود) (صحیح است) آن وقت تقاضاهای آن‌ها سه قسمت بیشترنیست.

۱- وضع استخدامی کارمندان که در ماده ۹ لایحه صراحت ندارد کاملا روشن گردد.
۲- پایه استخدامی کارکنان شرکت مانند سایرکارمندان دولت براساس صحیح استوارگردد.
سومی که مهم است برای تامین آتیه کارمندان قانون بازنشستگی وتعاون و بهداشت نیز رعایت شود

توضیح آنکه طبق آئین‌نامه شرکت تلفن که بتصویب دولت هم رسیده‌است از سال ۱۳۲۳ صدی پنج بعنوان بازنشستگی از حقوق کارمندان کسر و صدی پنج هم شرکت به آن افزوده که تاکنون متجاوز از ده میلیون ریال شده‌است و نیز طبق تصویب نامه دولت از هر شرکت ۱۰۰ ریال بعنوان صندوق تعاون کارمندان دریافت گردیده که آنهم مبلغ قابل توجهی می‌باشد وباین منظور بوده‌است که ترتیب صندوق تعاون و بازنشستگی داده شود ضمنا در آئین‌نامه شرکت تصریح دارد که پاداش سنوات خدمت قبل از مهر سال ۱۳۲۳ (آخرین حقوق ضرب در سنوات خدمت) بهر کارمند تعلق خواهد گرفت خلاصه یک دسته کارمندانی که زحمت کشیده‌اند و این شرکت را اداره کرده‌اند و این وسائل ارتباط را که حالا هست نگاه داشته‌اند حالا هیئت مدیره خیانت کرده یا صاحبان سهام مسامحه کرده‌اند در انتخاب هیئت مدیره یا نماینده دولت مقصر است که جلو خرابکاریها را نگرفته که کار باین روز رسیده ولی این کارمندها زحمات شبانه روزی خودشان را کشیده‌اند.

اینها باید آتیه شان روشن و تامین شود وضعیت آنها راحت شود اگر چه قانون استخدام را در کمیسیون مشغول رسیدگی هستند و مشغول تنظیم هستند که وضع کارمندها را بشکلی مرتب بکنند منتهی نوع کارمندها (گنجه - مال دولت هستند) اینهم مال دولت می‌شود می‌شود مثل پست و تلگراف فرق نمی‌شود قائل شویم ملی شدن یعنی دولت اینها را اداره کند ما هزار نوع مقررات که برای هر موسسه‌ای درست نمی‌کنیم باید مقرراتی برای شرکتها برای هیئتهای مدیره که تشکیل می‌شود وجود داشته باشد راجع بهمین موضوع بنده با آقای نریمان امروز صبح صحبت می‌کردیم که ما باید یک طرحی بدهیم به مجلس برای بنگاهها و شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند چون اینها از کار دولت اسما خارج می‌شوند ولی اینها حال شترمرغ را پیدامی کنند آنجاهایی که باید ترمز شود عملیات بیرویه آنها می‌گویند که آزادیم و مقررات و قانون دیوان محاسبات شامل حالمان نمی‌شود و زیادتر حقوق می‌گیرند آنجاهایی که باید حقوق مردم حفظ شود آنها آزادی دارند و حفظ نمی‌کنند و یک ناندانی شده برای یک مشت بیکار بنده هر روز که بیکار شدم دولت اگر بمن مهر و محبتی داشته باشد فکر نمی‌کند که من اطلاعاتی در قسمت کارهای صنعتی دارم یا ندارم یک ابلاغی برایم صادرمی‌کند که حائری‌زاده برود فلانجا خدمت بکند اینطوری شده‌است باید یک کاری بکنند که این اصلاح بشود و بدرد مملکت بخورد نه اینکه یک ناندانی باشد صبح صحبت می‌کردیم با آقای نریمان که باید یک طرحی تهیه بکنیم برای کلیه این دستگاهها (صحیح است) فعلا این کارمندهایی هم که در شرکت تلفن هستند همانطور که وزارت پست و تلگراف مقرراتی برای کارمندهای خود دارد همان مقررات را درباره آنهاهم اجراکند چون کار شرکت تلفن هم مثل کار وزارت پست و تلگراف است اداره شرکت تلفن هم که حالا با وزارت پست و تلگراف است از طرفی و باید دید آن یک میلیون تومانی که می‌گویند باسم تقاعد و تعاون به شرکت پرداخته‌اند این پول کجا است آیا این هم جزء دیون است جز ۲۲ میلیون تومانی است که بانک طلب دارد و اضافه می‌شود برآن یا در یک بانکی بحساب مخصوص این پول موجود است در هر صورت حقوق این کارمندان نباید تضییع بشود آن نظری که آقایان گرفتند توضیح بدهند من قانع بشوم دیگر در این باره حرفی نخواهم داشت.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف – در جلسه گذشته جناب آقای ملک مدنی ودر جلسه امروز جناب آقای حائری‌زاده تذکراتی راجع به کارمندان فرمودند برای اینکه خاطرآقایان روشن شود توضیحات زیر را عرض می‌کنم اولا این کارکنانی که اینجا نوشته شده شامل تمام کارکنان فنی و غیرفنی که فعلا در شرکت کل تلفن مشغولند می‌شود بغیر از هیئت مدیره یعنی شامل هیئت مدیره نخواهدشد در ثانی جناب آقای حائری‌زاده بنده باید خدمتتان عرض کنم در طول مدتی که در جاهای مختلف خدمت کرده‌ام همیشه نظرم این بوده‌است که کارمندی که در یک جایی کار می‌کند اگر وسائل رفاهش فراهم نباشد نمی‌شود که از او انتظاریک کار مفیدی داشت بنابراین همیشه بنده در نظرداشتم که رفاه حال کارمندانی که کارمی‌کنند فراهم شود در قسمت شرکت تلفن که نمایندگان کارکنان آنجا آمدند با خود من مذاکره کردند من به آنها اطمینان دادم که نظریاتی که از حیث رتبه و از حیث تقاعد دارند در آئین‌نامه استخدامی که برای شرکت تهیه می‌شود منظور خواهدشد و نظرشان از این حیث تامین می‌شود بطوریکه از این بابت نگرانی نداشته باشند و آنها هم قانع شدندب رای اینکه ملاحظه بفرمایید الان آنها را مشمول قانون استخدام کردن در حدود سه هزار کارمند را با اختلافی که با سایر کارمندان از حیث حقوق و طرز استخدام دارند اصلا کار مشکلی است در صلاح خود آنها نیست که این کار را بکنیم این یک شرکت مستقلی بوده و ما هم باید استقلالش را حفظ بکنیم و یک آئین‌نامه استخدامی جداگانه تنظیم بکنیم که البته بتصویب هیئت دولت و هر مرجعی که آقایان صلاح بدانند خواهیم رساند که نظر جنابعالی هم تامین بشود و کارکنان تلفن هم نظرشان تامین بشود.

حائری‌زاده - یک میلیون تومان پول کجا می‌رود

وزیر پست و تلگراف – باید به حسابش رسیدگی کنیم آن می‌رود جزء صندوق تقاعدآنها

نایب رئیس - آقای شمس قنات‌آبادی مخالفید؟

شمس قنات‌آبادی - بنده مخالف هستم

نایب رئیس - آقای نبوی موافقید بفرمایید

نبوی - حال که بنا است در وضع شرکت تلفن یک تغییری داده شود باید دقت کردکه نه در حقوق صاحبان سهام اشکالی پیداشود و نه در حقوق مستخدمین همینطور که جناب آقای حائری‌زاده فرمودند این مستخدمین کسانی هستند که بعضی‌ها سی سال و بعضی کمتر در شرکت تلفن کار کرده‌اند برای آنها حقوقی ایجادشده که نباید عمل ما امروز بحقوق آنها صدمه وارد آورد بنده قصدم این بود که این موضوع را تذکربدهم خوشبختانه جناب آقای وزیر پست و تلگراف با توضیحی که دادند این نظر را تاحدی تامین کردند ولی همانطور که خودشان در لایحه شان نوشته‌اند این فکری که برای آنها کرده‌اند که آنها را صرفا و فقط عضو شرکت تلفن بدانند کافی برای تامین نظریات و حقوق آنها نیست برای آنکه آنها وجوهی مثلا برای بازنشستگی خودشان برای روزهای پیری و روزهای از کارافتادگی جمع آوری کردند و الان معلوم نیست وزارت پست و تلگراف نسبت به آن وجوه چکار خواهدکرد و آیا وجوه را به آنها برمی گرداند و آنوقت بازنشستگی و تعاون آنها بلامحل خواهد ماند اگر بخواهند بطریق دیگری عمل کنند مقررات مخصوصی الان در کار نیست بنده تصدیق می‌کنم دولت اضافه براینکه شرکت تلفن حالا بنا است درست شود یک شرکت‌های متعدد دیگری هم هست تابع سازمان برنامه و نسبت به کارمندان آن شرکت‌ها یک عملی می‌کند البته خیلی هم آن طرز عمل بد نیست برای اینکه بمراتب وضع مستخدمین رسمی آنها و حقوقی که مستخدمین رسمی می‌گیرند بیشتر است (صحیح است) بنده خواستم این نکته را تذکر بدهم که وزارت پست و تلگراف در نظر داشته باشد که کاری نشود که بحقوق مردم یک صدمه ایی وارد بیاید اینها مطابق آنچه من شنیدم بین هفتصد الی هشتصد نفرند و حالا اگر هیئت مدیره شرکت تلفن کوتاهی و قصور کرده که واقعا اینطور بوده اینها قصوری در کار نکرده‌اند و در تمام مدت مشغول کارشان بوده‌اند و همین تلفن ناقصی را که امروز هست و همه از آن گله دارید اینها ایجاد کرده‌اند عمل امروز ما باید طوری باشد که بحقوق آنهاصدمه وارد نشود من نظرم این است که برای این که جمع بین همه افکار بشود موافقت بفرمایید که آئین‌نامه استخدامی آنها را با نظرکمیسیونهای مجلس تهیه بکنند که یک ثباتی داشته باشند و در آتیه هر روز وزرای وقت نتوانند وضعیت استخدامی آنها را بهم بزنند (صحیح است)

نایب رئیس – پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده ۹ رسیده که قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهادمی کنم که بعد از نطق یک مخالف و یک موافق در ماده ۹ بکفایت مذاکرات رای گرفته شود. ناظرزاده

نایب رئیس - مخالفی نیست (گفته شد- خیر) پیشنهادات قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم در ماده ۹ پس ازعبارت (کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب...) اضافه شود می‌شوند و وزارت پست و تلگراف ملکف است در اساسنامه شرکت وضع آنان را تثبیت نماید. احمد زیرک‌زاده

نایب رئیس - آقای مهندس زیرک‌زاده

ناصر ذوالفقاری – باید بکفایت مذاکرات رای گرفته شود.

نایب رئیس - مخالفی که نبود اشکالی ندارد بفرماییدآقای زیرک‌زاده.

مهندس زیرک‌زاده - بنده معتقد هستم که هر وقت هر عملی که انجام می‌دهیم (وزیرپست و تلگراف پیشنهادتان را یک مرتبه قرائت بفرمایید) (بشرح سابق مجددا قرائت شد) بنده معتقدم هر عملی که می‌کنیم باید ببینیم که آن عمل را می‌توانیم انجام بدهیم یانه و عملی که انجامش برای ما میسرنیست بیخود نبایستی بصورت قانون در بیاید چون خودمان می‌دانیم میسرنیست یکی از چیزهایی که میسر نیست این است که یک دستگاهی یک دولتی شرکتهایی را که دارد نمی‌شود یک شرکت جدیدی را با یک وضع جدیدی ایجاد کند خواهی نخواهی باید این شرکت جدید هم بصورت شرکتهای دیگر درآید (صحیح است) اینکه ما بنشینیم و بگوییم ما یک وضعیت خاصی برای شرکت تلفن در نظربگیریم این نمی‌شود که این کار را بکنیم چون برای ما میسر نیست و خواهی نخواهی مجبور خواهیم شد که وضع این شرکت را مثل سایر شرکتها بکنیم خوب چرا اینکار را بکنیم (فرزانه – با رعایت سوابق) البته مثل همه همانطوریکه دیگران عمل می‌کنند) وزیر پست و تلگراف - اساس نامه را باید با آئین‌نامه اصلاح بفرمایید) عمل بکنیم از طرفی این متدی که در مملکت ما رسم شده‌است که دستگاههای دولتی اوضاع متفاوت دارند کارمندان مختلف دارند این آقا تشکیلات کارمندی ما را متلاشی کرده‌است البته این مطالب در قانون استخدام مملکت باید مطرح بشود ولی بنده خواستم که در اینجا وزارت پست و تلگراف متعهد بشود که وضع آقایان کارگران و کارکنان شرکت ملی تلفن را تثبیت بکند و بصورتی درآورد که باعث اشکال در آینده نباشد(فرزانه - سوابقشان را محفوظ کنند) ممکن است بنده پیشنهادم را اصلاح کنم درعوض اساسنامه بنویسم آئین‌نامه استخدامی که آقای وزیر هم قبول بفرمایند پس اینطور خواهدشد.

ماده ۹- کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران که تا تاریخ اول مهرماه ۱۳۳۱ درخدمت شرکت بوده‌اند درتهران وشهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب می‌شوند و وزارت پست و تلگراف مکلف است درآئین‌نامه استخدامی شرکت وضع آنان را تثبیت نماید(صحیح است)

نایب رئیس - آقای وزیر پست وتلگراف

وزیر پست وتلگراف – با اصلاحی که فرمودید که طبق آئین‌نامه استخدامی وضع مستخدمین را روشن کنیم بنده موافقم.

نریمان – آقا پیشنهادات مشابهی هم هست که شاید بهتر باشد اجازه بفرمایید که آنها هم قرائت شود.

نایب رئیس - درموقع خود قرائت می‌شود.

نریمان - بنده با پیشنهاد آقای زیرک‌زاده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید

نریمان - اگر خاطرمحترم آقایان باشدبنده راجع بماده سوم دوتبصره پیشنهاد کرده بودم که در ضمن یکی از آن تبصره‌ها پیشنهاد شده بودکه آئین‌نامه استخدامی و بازنشستگی کارکنان شرکت تلفن را دولت تنظیم نموده و پس از تصویب کمیسیون‌های پست و تلگراف و اموراستخدامی مجلس بموقع اجراء بگذارد جناب آقای وزیر پست و تلگراف هم اینجا تقریبا موافقت کردند با این پیشنهاد و یک پیشنهادهم بنده در همین زمینه امروزدادم و معتقدم که اگر این آئین‌نامه بتصویب کمیسیونهای مجلس برسد بهتراست این است که تقاضاکردم پیشنهاد بنده را هم قرائت بفرمایید.

نایب رئیس – فعلا باین پیشنهادرای گرفته می‌شود اگر قبول شد ماده باین صورت می‌شود و پیشنهاد جنابعالی هم در موقع مطرح می‌شود رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای مهندس زیرک‌زاده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند)

کریمی – شاید پیشنهادات مشابه بهتر از این باشد.

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر ماده اضافه شود همچنین شرکت سهامی تلفن ایران مکلف است پایه مخصوصی برای میزان حقوق و مزایای کارمندان خود تنظیم و حداقلی هم تعیین و مطابق آن با کارمندان خود رفتار نماید و مهندسین و تکنسین‌های تحصیل کرده در امور فنی شرکت حق تقدیم بر سایر کارمندان خواهند داشت. گنجه

نایب رئیس - آقای گنجه

گنجه - شرکت مرحوم که انشاءالله امروز با موافقت آقایان روز آخر دوره عمل او خواهد بود در تمام امور و کارهایی که تابحال انجام داده‌است بهیچوجه رعایت حق و عدالت و بیطرفی را نکرده‌است (صحیح است) در این شرکت تلفن تبریز کارمندانی هستند که دهسال تمام سابقه خدمت دارند و بواسطه نداشتن پارتی و توصیه اینها میزان حقوقشان حالا ۶۰ تومان است که قطعا این پایه ۶۰ تومان در تمام کشورنیست و هیچکس نمی‌تواند با حقوق ماهی ۶۰ تومان بهیچ کیفیتی زندگی بیکند و خودش راهم اداره بکند چرا اینجور بود؟ برای اینکه دستشان به مرکزنمی رسید و از مرکز کوتاه بود و کمک و پارتی و وسایل دیگر هم نداشتند (مهندس حسیبی – شما چرا کمک نکردید) حرف ما پیش نرفت در جای دیگرهم اینطور است در راه آهن هم همینطور است که من سوال کردم از آقای وزیر راه زورمان نمی‌رسد آقای مهندس حسیبی حالا شما زورتان می‌رسد کمک کنید (صحیح است) اینها حداکثر حوقشان ۹۰ تومان و حداقل ۶۰ تومان است و این مستخدم تلفن هم ۲۰ سال سابقه دارد ما می‌خواهیم آقای وزیر پست و تلگراف توجه داشته باشندکه بین کارمندان شرکت در تهران و تبریز بهیچوجه هم آهنگی موجود نیست ما باید یک آئین‌نامه ایجاد بکنیم که تمام افراد یکنواخت روی تحصیلات و سوابق و خدمتشان استفاده بکنند اگر این ترتیبی که حالا برقراراست ادامه بدهید غیر از همان عملی که آنها می‌کردند هیچ نتیجه ایی دیگر نخواهیم گرفت مثلا الان یکعده از مهندسین و تکنسینهایی که مانده‌اند بیرون و بیطرف هستند از دسته دیگر که اتحادیه درست کردند و جلو افتادند اینها عقب مانده‌اند بنده پیشنهادم این است که برای پایه خدمت کارمندان شرکت تلفن یک اساسی گذاشته شود یک آئین‌نامه ایی ایجاد شود که همه بسویه از آن استفاده بکنند و خواهش می‌کنم که جنابعالی هم با این پیشنهاد موافقت بفرمایید و یک قدم اصلاحی برداشته شود.

مهندس زیرک‌زاده - آقای گنجه در پیشنهاد من نظر اصلاحی شما تامین می‌شود.

گنجه - بنده با پیشنهاد جنابعالی موافق بودم این پیشنهاد هم مکمل آن است و ضمنا یک تلگرافی از کارمندان شرکت تلفن تبریز بتمام نمایندگان آذربایجان رسیده‌است که مربوط به همین موضوع است بنده یک نسخه از آن را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که توجه بفرمایند حال آنها بهبودی پیدابکند.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - نظرآقای گنجه در ضمن آئین‌نامه ایی که تنظیم می‌گردد تامین می‌شود ضمنا تلگرافات دیگری هم برای جناب آقای موسوی و دیگران رسیده بود که لازم است عرض بکنم که در موقع تنظیم آئین‌نامه منظور کارکنان شرکت تلفن تبریز راهم تامین خواهیم کرد.

نایب رئیس - آقای گنجه

گنجه – با این وعده صریحی که جناب آقای وزیر پست و تلگراف دادند بنده پس گرفتم.

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقایان زهری و ناظرزاده بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنیم جمله زیربه آخرماده ۹ اضافه شود: وزارت پست وتلگراف موظف است آئین‌نامه‌هایی راجع به بازنشستگی و بهداشت و تعاون کارمندان مذکور تهیه نماید بطوریکه امتیاز کارمندان شرکت تلفن از لحاظ فوق مانند کارمندان سایر شرکت‌هایی باشد که با سرمایه دولت تاسیس گردیده‌اند - زهری - ناظرزاده

نایب رئیس - آقای زهری

زهری - یک عده ایی از آقایان کارمندان شرکت تلفن با سوابق استخدامیشان به بنده مراجعه کردند و با مدارکی که در دست داشتند برای بنده ثابت نمودند که در همین اوضاعی که پیش آمده یعنی تعقیب هیئت مدیره ایی که باعث این خرابکاری شده‌است در اثراقدام خود این کارمندان بوده‌است (صحیح است) و این آقایان زیر نظراین هیات عامله ایی که نمی‌خواهم توصیف بکنم باکمال فداکاری با حقوق نسبتا کم با مزایای خیلی محدود در شهر و خارج از شهر وظایف خودشان را انجام داده‌اند بطوریکه با همین وسایل ناقص تا جایی که ممکن بود دستگاه ارتباط را حفظ کردند چون وجود این اشخاص برای شرکتی که تحت نظر دولت عمل خواهد کرد لازم است و بطور قطع نمی‌شود از آنها صرف نظرکرد و چون راضی کردن اینها بنده یقین دارم برای بهبود وضع شرکت تلفن که منظور دولت است نهایت لزوم را دارد و این آقایان هم مانند سایر کارمندان دولت باشند این بود که بنده و آقای ناظرزاده پیشنهاد کردیم که برای این کارمندان اداری و فنی آئین‌نامه‌هایی مثل سایر شرکتهایی که با سرمایه دولت کار می‌کنند تدوین بشود و گمان می‌کنم جناب آقای وزیر پست و تلگراف هم مخالفتی با این موضوع نداشته باشند (ناظرزاده – چیز زیادی خواسته نشده)

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف – همانطور که قبلاعرض کردم نظر جناب آقای زهری در ضمن آئین‌نامه تامین خواهدشد هم از حیث وضعیت استخدامی و هم ازحیث وضعیت بهداشتی

نایب رئیس - آقای زهری

زهری - اگر می‌فرمایید تامین می‌شود پس می‌گیرم

ناظرزاده - چون آقای وزیر پست و تلگراف می‌فرمایند ضمن آئین‌نامه این نظر تامین می‌شود پس می‌گیرم

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای قنات‌آبادی بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۹ بشرح زیر اصلاح گردد: کارکنان واقعی شرکت سهامی کل تلفن ایران که تا تاریخ تقدیم این لایحه در خدمت شرکت بوده‌اند. قنات‌آبادی

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی

قنات‌آبادی - البته آقایان می‌دانند که از قبیل شرکت سهامی تلفن هر شرکت و موسسه ایی که توی این مملکت بوجود آمد یک اشخاص متنفذ و ذی نفوذ و مقتدری را آن گل و گوشه‌هایش جا داده‌اند که اینها در زیر پرده حامی بقای آن شرکت یا آن وضعیت باشند شرکت سهامی تلفن هم همین حال را داشته در بین کارکنان شرکت تلفن یعنی در لیست حقوق بگیرهای شرکت تلفن یک عده ایی از اشخاص و از رجال و از برجستگان و موثرین این مملکت بوده‌اند که اینها مرتب حقوق میگرفته‌اند ولی اصلا کارکن شرکت تلفن نبوده‌اند برای شرکت تلفن کارشان این بوده که اگر یک وقتی شرکت با دولت اختلافی پیدا کند و یا مثلا دولت از دستش در می‌رفت و بشرکت می‌گفت که چرا اجحاف داری می‌کنی به مردم و یا شرکت از دولت ۲۲ میلیون تومان پول می‌خواست پول قرض کند این اشخاص بحرکت می‌افتادند اینها که هزار تومان و هزار و پانصد تومان و امثال این حقوق می‌گرفتند مشغول کار می‌شدند می‌آمدند و می‌رفتند دولت را میدیدند و نمایندگان را میدیدند و آن کارهایی که مرسوم است می‌کردند و بالنتیجه آن نظر شرکت را تامین می‌کردند بنابراین اینها نمی‌توانند کارکن واقعی شرکت باشند اینها یک آدمهای کارچاق‌کن بوده‌اند که حتی من شنیدم در هفت هشت روز قبل یکی از همین اشخاصی که ماهی ۱۵۰۰ تومان بهش میداده‌اند این چند روز پیش بهش گفته‌اند که ما بتو حقوق نمی‌دهیم از این اشخاص در شرکت تلفن چندین نفرهستند که اینها کارکن تلفن نیستند نه نویسنده‌اند نه دفتر دارند نه حسابدارند نه تکنیسین هستند خلاصه اینها یک روزی زور و فرس شرکت بوده‌اند اگر بنا بشود که حالا که شرکت ملی شده باز هم این آقایان محترم بیایند بگویند ما کارکن شرکت تلفن هستیم و ماهی ۱۵۰۰ تومان وزارت پست و تلگراف بخواهد به آنها حقوق بدهدا ین مسلم است که بضرر دولت است. (فرامرزی - وزارت پست و تلگراف هم زور لازم دارد اگر نداشته باشد وزارت مالیه پولش را نمی‌دهد) (زنگ رئیس)

نایب رئیس - بحث بین الاثنین نفرمایید

قنات‌آبادی – بفرمایید آقایان صحبت نفرمایند بنده دیگر جواب نمی‌دهم (فرامرزی - جنابعالی جواب ندهید) شما این قدر ملیح حرف می‌زنید که آدم دلش نمی‌آید جواب ندهد غرض این است منظورم از این کلمه (واقعی) که بنده گذاشته‌ام این است که توجه وزارت پست و تلگراف جلب بشود و آقای وزیر پست و تلگراف بدون رودربایستی این لایحه که تمام شد و تنظیم شداین اشخاص را که نمونه شان را عرض کردم که چه تیپ مردمی هستند و در آن دفتر حقوق بگیرهای شرکت تلفن هم ضبط است بدون معطلی عذرشان را بخواهند و مرخصشان کنند یک نکته دیگر را هم تذکرا عرض می‌کنم که ما هر کاری را که خرابش می‌کنیم اگر بعد هم همانطور که سابق بوده عمل بکنیم هیچوقت کار درست نخواهدشد یعنی وقت شرکت تلفن تصفیه شد بعد هم بیاییم پستهایش را بدوست و آشنا بدهیم کار درست نخواهد شد من این مطلب را برای این می‌گویم که اگر فردا در تلفن نظریات خصوصی حکومت کرد و پستهارا باشخاصی که فاقد صلاحیت هستند دادند من اینجا رسما اعتراض خواهم کرد من این حرف را امروز نمی‌زنم من به آقا و آقا (خطاب به وزیر ومعاون پست و تلگراف) کمال حسن نیت را دارم و می‌دانم که نظریات شخصی در کار نیست اما کار از محکم کاری عیب پیدانمی‌کند امروز می‌گوییم اگر فردا در شرکت تلفن موضوع رقابت و دوستی و آشنایی روی کار بیاید من مسئولین امر را در اینجا استیضاح خواهم کرد(صحیح است) واما اینکه بنده عرض کردم تا تقدیم این لایحه علت دارد همانطورکه عرض کردم یک عده از این پول بگیرها هستند که کارکن واقعی شرکت تلفن هم نیستند اما اینها تا این تاریخ کارکن بوده‌اند بمجرد اینکه این لایحه تصویب بشود آن کسانی که لیستی را امضا میکرده‌اند و حقوق می‌گرفته‌اند جز کارکنان شرکت محسوب می‌شوند اما بعد از اینکه این تغییرات بوجودآمد هیات مدیره استعفا کرد بعضی‌ها از کلیه کارکنان واقعی شرکت تلفن اینها آمدند یک پیشنهادی به آنها دادند و یا کارکن شدند و اگر بنا باشد تا این تاریخ باشد آن عده از جوانهای کاری و بارزیست کارمندان شرکت ملی تلفن خارج می‌شوند بنابراین من با جناب آقای مهندس معظمی این مطلب را صحبت کردم بایشان هم تذکر دادم ایشان هم فرمودند که قبول می‌کنم که تا تقدیم این لایحه باشد بنابراین این جمله را اینطور اصلاح می‌کنم که کارکنان واقعی شرکت سهامی کل تلفن ایران که تا تاریخ تقدیم این لایحه در خدمت شرکت بوده‌اند در تهران و شهرستانها این قید واقعی را برای این گذاشتم که این مفتخورها بیرون بشوند و این تاریخ را هم برای این گذاشتم که این عده جوانهایی که بعد برای اینکار وارد می‌شوند آنهاهم از کار بیخودی برکنارنشوند و چون قبلاهم با جناب آقای مهندس معظمی صحبت کردم گمان می‌کنم که این مطلب را رد نفرمایند.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف


وزیر پست و تلگراف - البته همانطورکه جناب آقای شمس قنات‌آبادی فرمودند ما بکسانی حقوق خواهیم داد و در استخدام شرکت نگاه خواهیم داشت که بدرد شرکت بخورند و کار فعالی داشته باشند (احسنت) والا اگر یک اشخاصی باشند که حقوق بگیر باشند کار نکنند ملاحظه می‌فرمایید که شرکت وضعیت اسف باری خواهند داشت بنابراین از این حیث کاملا نظر جنابعالی را در موقع عمل تامین خواهیم کرد اما این که فرمودید ممکن است خدای ناکرده مشاغل آنها باشخاصی داده شود که قوم و خویش و کس و کار ما باشند خواستم عرض کنم که ما اشخاصی را وارد می‌کنیم که ذی فن وذی صلاحیت باشند و ابدانه درنظردارم و نه درنظرخواهم داشت که از اشخاص قوم و خویش و یا دوست و یا کس و کارمان بکسی کار بدهیم این را کاملا مطمئن باشید.

نریمان - بعد از جنابعالی هم اطمینان دارید که اینطوربماند؟

نایب رئیس - آقای نبوی

نبوی - بنده خواستم بجناب آقای شمس عرض کنم که فرق است مابین کارمندان شرکت و آنهایی که بصورت هیات مدیره و بازرس عالی و باین عناوین از آنجا حقوق می‌گرفته‌اند اینجا کارمندان دولت و کارمندان شرکت بهر عبارتی نوشته بشود شامل آنها نخواهد شد آنها که می‌فرمایید عنوان هیات مدیره یا بازرس عالی داشته‌اند (قنات‌آبادی - بعضی‌ها هستند که جزء کارمندان شرکت تلفن هستند و حال آنکه وجودشان جز ضرر و آن مطالبی که عرض کردم هیچ فایده دیگر ندارد شرکت را که نمی‌خواهند زیر و رو کنند با همین وضع می‌خواهند اداره کنند) (زنگ رئیس) بنده نگرانیم از این است که نکند این کلمه (واقعی) که حضرتعالی در پیشنهاد خودتان ذکر فرموده‌اید برای همان کارمندان بدبختی که سی سال کار کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند اسباب زحمت بشود همیشه هم آقای مهندس معظمی نیستند که از امر سابقه داشته باشند وزرای آینده و کسانی که در آینده مختاراین شرکت خواهندبود ممکن است این بدبخت‌ها را بیرون کنند و بگویند شما کارمند واقعی نیستید والا از آن کارمندانی که حضرتعالی فرمودید بنده هم چیزهای عجیب و غریبی شنیده‌ام منجمله یکی از وزرای پست و تلگراف سابق دیروز بمن می‌گفت که این شرکت گویا در اساسنامه اش و امتیازش اجازه داشته‌است که اشیاء و لوازم تلفن را بدون گمرک وارد بکند یکی از کارهایی که میکرده‌اند بوسیله آن اشخاصی که حضرتعالی فرموده‌اید این بوده که مقدار زیادی لوازم بدون گمرک وارد کرده‌اند و آن وزیر سابق بمن چیزهایی بضرس قاطع می‌گفت همانهایی که حضرت عالی فرمودید حقوق‌های گزافی می‌گیرند و همیشه مدافع شرکت بودند که شرکت باین صورت دربیاید و نمی‌گذاشتندوظایفش را اجرا کند و این کار را ماست مالی می‌کردند و نمی‌گذاشتند که حقوق گمرک را دولت بگیرد الان هم آنها را بهیچ وجه عضو شرکت کسی نمیدانسته و اعضای شرکت همانهایی خواهندبود که در قانون نوشته شده فقط اشکالی که دارد پیشنهاد حضرتعالی این است که کلمه (واقعی) سوءاستفاده بشود و بعد یک مشت بدبخت را بیرون بکنند و بگویند تو واقعی نیستی زیرا برای کلمه واقعی نمی‌شود یک مفهوم ثابت و مسلم و مترتبی در خارج پیداکرد که بر اشخاص تطبیق کند که این مستخدم مستخدم واقعی است و آن یکی واقعی نیست ممکن است همان کسی که می‌فرمایید بد بوده و وجودش در شرکت مضر بوده و مشغول یک کارهایی بوده بیاورند و بگوینداین واقعی بوده و یک بدبختی که در این شهر توی سرماها سیمکشی می‌کرده این را بیرون کنند و بگوینداین واقعی نبوده‌است در هر حال منظور بنده این است که این کلمه (واقعی) را از پیشنهادتان حذف بفرمایید.

قنات‌آبادی - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - اگر اصلاحی در پیشنهادتان دارید می‌توانید صحبت کنید

قنات‌آبادی – اولا این تفسیری که جناب آقای نبوی فرمودند درباره کلمه واقعی که باستناد این کلمه کارمندان را خارج می‌کنند من تعجب می‌کنم و گمان نمی‌کنم کسی واقعا این کار را بکند و این قدر سوءنیت داشته باشد و سوءاستفاده بکند از کلمه (واقعی) و کارمندان حسابی و واقعی شرکت را بیرون بکند و البته این کلمه (واقعی) را برای این من گذاشتم که خواستم توضیحاتی پشت تریبون بعرض آقایان برسانم و با توضیحی که جناب آقای مهندس معظمی فرمودند من این کلمه واقعی را خواهش می‌کنم که از پیشنهاد بنده حذف بفرمایید

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف – با اصلاحی که فرمودند پیشنهاد را قبول می‌کنم

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای شمس قنات‌آبادی با حذف کلمه (واقعی) (بعضی ازنمایندگان - یکدفعه دیگر قرائت شود) (بشرح ذیل خوانده شد)

کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران که تا تاریخ تقدیم این لایحه در خدمت شرکت بوده‌اند

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای شمس قنات‌آبادی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای پورسرتیپ بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به آخر ماده ۹ اضافه شود.
تبصره - کارکنان شرکت ازحیث حقوق و کمک هزینه وبازنشستگی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه بکارکنان فنی وزارت پست و تلگراف نیز شامل کارکنان فنی شرکت ملی تلفن خواهد بود.

نایب رئیس - آقای پورسرتیپ

پورسرتیپ - عرض کنم که خوشبختانه در موقعی بنده پیشنهاد دادم که همه آقایان و خود آقای وزیر پست و تلگراف موافقند که رعایت حال کارکنان شرکت تلفن باید بشود بنده چون هیچ فرق و تفاوتی بین کارکنان شرکت تلفن و کارمندان وزارت پست و تلگراف ندیدم از این جهت این پیشنهاد را دادم آنها همان کاری را می‌کنند جناب آقای وزیر پست و تلگراف که کارکنان وزارت پست و تلگراف می‌کنند اگر ما شرکتهایی داریم که تابع مقررات علیحده هستند آن شرکتها کارشان با کاری که وزارتخانه می‌کنند فرق دارد و کارکنان آن شرکت کارهایی را انجام می‌دهند که کارکنان وزارتخانه مربوطه شان آن کار را انجام نمی‌دهند بنابراین یک مقررات خاصی برای آنها وضع می‌کنند اما کارکنان شرکت تلفن همان کاری را انجام می‌دهند که کارمندان وزارت پست و تلگراف انجام می‌دهند تعدادشان هم بسیار قلیل و کم هست اگر موافقت بفرمایند که اینها مشمول همان قانونی باشند که کارکنان وزارت پست و تلگراف از آن استفاده می‌کنند بنظر من بهترین راه است وخیلی هم بهترخواهد بود و اینکه یک بام و دو هوا بشود که یک عده اینها وضع استخدامیشان تابع استخدام وزارت پست و تلگراف باشد و یک چندنفری تابع شرکت تلفن باشند این اشکال پیدا خواهد کرد و بعلاوه اینها همانطوریکه که جناب آقای حائری‌زاده فرمودند پول بازنشستگی شان را داده‌اند الان موجوداست و پول صندوق تعاون را هم داده‌اند و صندوق هم برایشان تشکیل نشده بنده در این مورد هم پیشنهاد دیگری کرده‌ام و حالا خواستم استدعا کنم که موافقت بفرمایند این مقررات و این اساسنامه و این نظامنامه ایی که برای این شرکت می‌خواهند تنظیم بفرمایید این همه زحمت نکشید اینها هم همه کارکنان وزارت پست و تلگراف باشند.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده جنابعالی مخالفید بفرمایید

حائری‌زاده - بنده با نظرآقای پورسرتیپ اصولاموافق هستم باید یک وضع متحدی در استخدام باشد کارمندان وزارت پست و تلگراف وشرکت تلفن کارهایشان شبیه هم است و اگر با یک مقررات استخدام بشوند بهتراست ولی با این عجله وشتاب بعقیده من این کارعملی نیست من یک تبصره ایی پیشنهاد کرده‌ام که عجالتا همان مقرراتی که پیشتر در شرکت تلفن بوده‌است برقرار باشد این حضرات یک مقرراتی که یک مبلغی خودشان می‌دادند بصندوق تقاعدشان و یک مبلغی هم شرکت تلفن می‌دادند بترتیب خدمتشان و کمک می‌کرد بتقاعد آنها برای اینکه با آرامش خاطر زندگی کنند ولی حالا با این مقررات طوری می‌شود مثل اینکه ما می‌خواهیم وضع آنها بهتربشود از طلا گشتن پشیمانیم ما را مس کنید آن بیچاره‌هایی که زحمت کشیده‌اند و یک مقررات متحدالشکل خاصی برای این قبیل موسسات تهیه کرده‌اند اجازه بدهید همان مقررات سابق بقوت خودش باقی باشدنه اینکه بیاییم آن را بهم بزنیم و برای تطبیق باکارمندان وزارت پست و تلگراف یک اشکالاتی بعد پیدا بشود و با کسور تقاعدی که پیشتر می‌دادند انتظار خدمتی که داشتند مرخصی‌هایی که داشتند ممکن است خیلی اختلاف در کارها پیدابشود و تولید زحمت بکند خواهش می‌کنم که استرداد بفرمایید.

نایب رئیس - آقای پورسرتیپ پس می‌گیرید یارای بگیریم؟

پورسرتیپ - همینطوری که فرمودند نظر بنده تامین می‌شود پس می‌گیرم.

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهادمی کنم در ماده ۹ بعد از عبارت کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران عبارت (و موسسه تلفن گیلان) اضافه شود. مهندس غروی

نایب رئیس - آقای مهندس غروی بفرمایید

مهندس غروی - بنده هر چه فکرمی‌کنم که ما گیلانیهاغیر از اینکه بار را از دوش هموطنان خودمان هستیم کاری نکرده‌ایم و نمی‌دانم چرا ما گیلانیها را فراموش می‌فرمایید و اسم گیلان را در این لایحه قید نمی‌کنید موسسه تلفن گیلان که بنده یک ماده علیحده برایش نوشتم با موافقت جناب آقای وزیر پست و تلگراف این موسسه در حدود ۳۰۰٫۲۰۰ نفر کارمند دارد آنهاهم عین این موسسه تلفن تهران کارکرده‌اند و۳۰ سال است کارمی کنند وحقوقشان هم خیلی ناچیز است و از ۶۰٫۵۰ تومان ۹۰ تومان هم تجاوز نمی‌کند و حداکثرحقوقشان ۳۰۰٫۲۵۰ است بنابراین برای آنها باید فکری کرد باین دلیل بود که بنده پیشنهادکردم در ماده ۹ بعد از کلمه کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران اضافه شود و موسسه تلفن گیلان (ناصر ذوالفقاری - زنجان را هم بگذارید) زنجان جز شرکت تلفن ایران است (نبوی - اصفهان) اصفهان هم جز شرکت تلفن ایران است توجه بفرمایید دو تا شرکت سهامی تلفن داریم یکی موسسه تلفن گیلان یکی هم شرکت کل تلفن ایران این دو موسسه را داریم مقررتی در مورد شرکت سهامی کل تلفن ایران در نظرگرفته شده بنابراین در مورد موسسه تلفن گیلان هم باید گفته بشود (یکنفر از نمایندگان – اصلا گیلان بیخود تاسیس کرده) بنابراین استدعای بنده این است که جناب آقای وزیر پست و تلگراف این قسمت را قبول بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف - بنده قبول می‌کنم

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای مهندس غروی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم عبارت تا تاریخ اول مهر۳۱ مذکور درماده ۹ بجمله تا تاریخ تصویب این قانون تغییرنماید. خلخالی

خلخالی - باین پیشنهاد رای داده شده پس می‌گیرم

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر بماده ۹ اضافه شود دولت آئین‌نامه استخدامی بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران را تا توجه بلزوم تشویق کادر فنی از قبیل مهندسین و تکنسین و غیره تنظیم و پس از تصویب آن در کمیسیونهای امور استخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی بموقع اجرا خواهدگذارد. نریمان

نایب رئیس - آقای نریمان بفرمایید

نریمان - بنده اول باید عرض کنم که خیلی متاسفم در مورد پیشنهادات قدری تبعیض می‌شود راجع به پیشنهاد خودم هم باید عرض کنم گر چه پیشنهاد جناب آقای مهندس زیرک‌زاده تا اندازه ایی این نظر را تامین کرد ولی منتهی باندازه پیشنهاد بنده کامل نیست همه آقایان موافقند که آئین‌نامه استخدامی کارکنان شرکت تلفن بایستی تنظیم بشود در این حرفی نیست ولی بنده دو نظر در این پیشنهاد دارم که بالاتر از آن نظرآقایان است و آن این است که

  • اولا در این آئین‌نامه نسبت بکادر فنی بیشتر توجه بشود شرکت تلفن یک دستگاه فنی اطلاعات دارند مقدمند باید به آنها بیشتر توجه بشود
  • مطلب دوم این است که آئین‌نامه بتصویب کمیسیون‌های امور استخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی برسد (صحیح است)

آقایان قانونگذاری منحصر بمجلس شورای ملی است حالا اگر ما بیاییم دستگاههای دولت را شریک قرار بدهیم در امر قانونگذاری که خودشان قانون بنویسند پس وجود ما چه لزومی دارد بنده معتقدم که این کار چون مربوط به مقدرات یک عده ایی از هموطنان ما است بایستی در مجلس شورای ملی تصویب بشود حالا از برای اینکه جریانش سریعتر باشد بنده پیشنهاد می‌کنم که در کمیسیونهای استخدامی مجلس شورای ملی و کمیسیون پست و تلگراف که دو کمیسیون مربوط هستنداین آئین‌نامه در آنجا طرح بشود حالا اگر آقایان مخالف باشند مثل این است که از حق قانونگذاری خودشان صرفنظر فرموده‌اند (مهندس حسیبی - این قانونگذاری نیست جناب آقای نریمان) چرا هست.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای نریمان یک بار دیگرقرائت می‌شود (بشرح زیر سابق قرائت شد)

پارسا- بنده یک توضیحی دارم

نایب رئیس - بفرمایید

پارسا - بنده با تصویب این پیشنهاد موافقم ولی قبلا لازم می‌دانم مضمون این پیشنهاد با نظری که آقای مهندس زیرک‌زاده پیشنهاد فرمودندو تصویب شدیک تلفیقی بین این دو پیشنهادبشود که تکرار مکررات نشود.

نریمان - بنده آنوقت از ایشان استدعاکردم که پس بگیرند چون پیشنهاد بنده کاملتراست.

نایب رئیس - آقای نبوی بفرمایید.

نبوی - اجازه بفرمایید آقایان بنده توضیح لازمی بدهم همان طور که آقای پارسا فرمودند در موقع قرائت پیشنهادات و طرح آنها باید دید که پیشنهاد بعدی متضاد و مخالف پیشنهادی که قبلا تصویب شده نباشد اگر اینطور باشد که عمل می‌شود در نتیجه قانون بصورتی در خواهدآمد که نمی‌شود از آن استفاده کامل کرد و این پیشنهاد بنده تصور می‌کنم که مخالف پیشنهادی است که جناب آقای مهندس زیرک‌زاده کردند و پیشنهاد ایشان هم تصویب شد حالا برای اینکه قضیه روشن شود اجازه بفرمایید که پیشنهاد آقای مهندس زیرک‌زاده که تصویب شده قرائت بشود و اگر منافی با این نبود البته رای می‌دهیم ولی اگر منافی بود آن پیشنهاد تصویب شده و نمی‌شود دیگر در آن تغییری داد.

نایب رئیس - آقای زیرک‌زاده

زیرک‌زاده - این پیشنهاد آقای نریمان با پیشنهاد بنده هیچ اختلافی ندارد چون یک قسمتش توضیح واضحات است مسلم است وقتی که یک آئین‌نامه استخدامی برای امور فنی می‌نویسند مسلم است که بایستی قسمتهای فنی بیشتر ملاحظه کارشان بشود و غیر از این البته کارشان پیش نمی‌رود و این قسمت یک توضیح واضحات است و بنده هم در ذهنم این قسمت‌ها هست فقط یک اختلاف هست و آن این است که آن آئین‌نامه استخدامی که وزارت پست و تلگراف تهیه می‌کند ایشان می‌فرمایند که در کمیسیونهای مجلس هم باید بیاید و بنده هیچ مخالفتی ندارم

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای نریمان آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ((عده کمی برخاستند) تصویب نشد) (فرزانه - یک مرتبه دیگر قرائت بشود) (حاج سیدجوادی - اجازه بفرمایید آقایان توجه بکنند بعد رای بگیرید یک مرتبه دیگر قرائت بشود) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر ضمیمه ماده ۹ شود

تبصره - تمام مقررات سابق راجع بحقوق تقاعد وغیره کارمندان اعم از فنی و دفتری بقوت خود باقی است. حائری‌زاده

وزیر پست و تلگراف - مادام که آئین‌نامه جدید تنظیم نشده

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده بفرمایید

حائری‌زاده – در موقع پیشنهاد آقای پورسرتیپ بنده عرض کردم تا وقتی که یک آئین‌نامه (یکنفرازنمایندگان - پیشنهاد را یک مرتبه قرائت بفرمایید) اجازه بفرمایید آقایان بنده خودم پیشنهاد را قرائت کنم.

تبصره - تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد وغیره کارمندان اعم از فنی و دفتری بقوت خودباقی است مادام که آئین‌نامه جدید تنظیم نشده‌است (مهندس حسیبی - این صحیح است باید همینطورباشد) این را اضافه بفرمایید اگر آقای وزیر پست و تلگراف موافق باشند دیگر توضیح هم ندارم.

وزیر پست و تلگراف - بنده با نظرایشان با اصلاحی که شد موافقم

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایید چون آقای وزیر پست و تلگراف هم موافقند رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (بشرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده ۹ اضافه شود دولت مکلف است افرادی که در شرکت تلفن خواه بعنوان هیئت مدیره یا هر عنوان دیگرمن غیرحق بدون خدمت حقوق می‌گیرند اخراج و حقوق آنها را قطع نماید. خلخالی

نایب رئیس - آقای خلخالی بفرمایید

خلخالی - گمان می‌کنم این پیشنهادی که تقدیم شده احتیاج به توضیح زیادی نداشته باشد ما همیشه می‌آئیم اینجا از فساد بنگاهها و شرکت‌های دولتی بحث می‌کنیم و می‌گوییم اشخاص در این موسسات من غیرحق حقوق می‌گیرند بطوری که آقای شمس قنات‌آبادی هم اینجا توضیح دادند و صحیح هم فرمودند تا چند روز پیش به شخصی که حقوق گزافی میگرفته خبر دادند که دیگر حقوق نمی‌دهند و حقوق شما قطع شده از طرف دیگر اینجا قوانینی بتصویب می‌رسد طرحهایی از طرف آقایان با لوایحی از طرف دولت می‌آید که در ظاهر خیلی خوب است ولی در باطن همان عمل گذشته را تایید می‌کند اگر در شرکت اشخاصی هستند که سوءاستفاده کرده‌اند و هنوز هم هستند و بهمین دلیل هم شرکت تلفن ملی می‌شود ما در همین قانون که بتصویب میرسانیم لااقل باید راه سوءاستفاده را برای این قبیل اشخاص مسدود بکنیم نه تنها مسدود کنیم بلکه برای اخراج آنها باید مواد مخصوصی در قوانین داشته باشیم برای اینکه تصریح بشود ما که شرکت تلفن را ملی کرده‌ایم در عین حال موافق نیستیم کسانی که با اعمال نفوذ و با قدرت‌های غیرقانونی در آنجا رخنه کرده‌اند و حقوق می‌گیرند وجود داشته باشد از این جهت این پیشنهاد را من لازم دیدم ممکن است دولت خودش این کار را بکند ولی برای اینکه بدانند که نظر ما نسبت به آن کارمندان فنی و نسبت به آن اشخاصی که واقعا کار می‌کنند نظرمساعدی است و برعکس نسبت به اشخاصی که سوء استفاده کرده‌اند در شرکت تلفن و نسبت به بعضی از افراد هیات مدیره و کسانی که استفاده‌های کلانی کرده‌اند نظر مساعدی نداریم بلکه لازم می‌دانیم آنها تعقیب شوند در این لایحه ملی شدن تلفن این نظر تصریح بشود من گمان می‌کنم که جناب آقای وزیر پست و تلگراف هم موافق باشند.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - اول بنده توضیح دادم که این موضوع را در ضمن عمل مراعات خواهیم کرد و تصورمی‌کنم که باآن توضیح احتیاج بتوضیح بیشتری نباشد و پیشنهادمی کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

شمس قنات‌آبادی - پس گرفتند

خلخالی – خیر تصریحش چه ضرری دارد؟

نایب رئیس - آقای پارسا

پارسا - بنده گمان می‌کنم باپیشنهادی که جناب آقای شمس قنات‌آبادی دادند و توضیحاتی که فرمودند و جوابی که آقای وزیر پست و تلگراف دادند و آقایان دیگر هم دادند اینکارها را خواهندکرد و دیگر پیشنهاد همکار محترم ضروری نبود (خلخالی - چه ضرری دارد؟) اجازه بفرمایید تکرار مکررات می‌شود راجع به تصفیه ادارات هم گمان می‌کنم همان طوری که آقایان در نظر دارند دولت خودش مشغول است (خلخالی - این شرکت است) راجع به تمام بنگاهها شرکت‌ها هم دستور داده شده‌است که متخلفین را تعقیب کنند و راجع بسوء اشخاص هم در ماده ۱۰ پیش بینی شده‌است بنظر بنده این پیشنهاد هیچ لزومی ندارد.

نایب رئیس - آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای خلخالی قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

تبصره بماده ۹ پیشنهادمی‌شود صدی پنج پاداش و سایر وجوهی که برای کارمندان شرکت تلفن در ذخیره گذاشته شده شرکت ملی تلفن باید این وجوه را بین کارمندان شرکت تلفن طبق رتبه و سوابق تقسیم نماید. ملک مدنی

نایب رئیس - آقای ملک مدنی

ملک مدنی – با پیشنهاداتی که اغلب آقایان فرموده‌اند تا اندازه رفع نگرانی شد که حقوق کارمندان زحمت کش محفوظ بشود همان پیشنهاد جناب آقای مهندس زیرک‌زاده و جناب آقای حائری‌زاده و سایر آقایان این نظر را تامین کرده‌است ولی آنچه که بنده اطلاع دارم (جناب آقای وزیر پست و تلگراف توجه بفرمایند) یک وجوهی از حقوق کارکنان شرکت تلفن برداشت می‌کردند و یک مقداری هم از خود شرکت به آن اضافه می‌شد بنام پاداش در شرکت تلفن حقوق بازنشستگی نیست خودمان می‌دانیم اینکه جناب آقای حائری‌زاده اینجا پیشنهاد کردند بنده قبلا می‌خواستم عرض کنم چون بعنوان بازنشستگی عنوانی در شرکت تلفن سابق نبوده ولی عنوان پاداش در شرکت تلفن بوده و یک وجوهی هم از کارکنان آنجا گرفته‌اند که طبق یک آئین‌نامه ایی که در نظر گرفته بودند پرداخته‌اند بنده نظرم این است که حقی از آن اشخاص که همه مردمان زحمت کش و مستحق می‌باشند تضییع نشود ولی بعلاوه پول خودشان است که در شرکت گذاشته‌اند و حالا که شرکت تلفن ملی شده‌است و جانشین آن شرکت سابق شده حقوق این اشخاص محفوظ باشد و حالا آقای وزیر پست و تلگراف جنابعالی که بنده بحسن نیست شما اعتماد دارم و نمی‌خواهید که حقی از آنها تضییع شود اگر این پیشنهاد لازم است که قبول بفرمایید و اگر لازم نیست توضیحی در اینجا بفرمایید که رفع این نگرانی بشود (اخگر – با پیشنهاد آقای حائری‌زاده که تصویب شده متضاد است)

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - بنده تصورمی‌کنم که ضمن پیشنهادآقای حائری‌زاده منظور جناب آقای ملک مدنی هم تامین شده‌است برای اینکه در آن پیشنهاد مطرح است که کلیه مقرراتی که تا حالا بوده مادام که آئین‌نامه استخدامی را ننوشته‌اند بحال خودش باقیست و اگر پاداش در آنجابوده در آنجا می‌ماند و مثل دیون شرکت است به آن اشخاص و باید این وجوه را جزو حقوق بازنشستگی آنها کرد و طبق یک مقررایت برای آنها در نظرگرفت و بنابراین خیال می‌کنم که نظر جنابعالی تامین شده‌است.

ملک مدنی – با توضیحی که جناب آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند تامین شده‌است نظر بنده و پس می‌گیرم

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنیم که کارمندان شرکت سابق تلفن که تا این تاریخ درخدمت شرکت تلفن هستند اعم از فنی و اداری بصورتی که مقدور باشد استخدام شوند(متناسب با حقوق) تا وضع آنها تثبیت شود و دلگرم بکار شوند. دکتر فقیهی شیرازی - شهاب خسروانی

دکتر فقیهی شیرازی – باپیشنهاد آقای حائری‌زاده که قبلا تصویب شده و منظور تامین شده این پیشنهاد را پس می‌گیرم (احسنت)

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم قسمت اخیرماده ۹ از عبارت در صورت تخلف بطریق زیر اصلاح شود. در صورت تخلف متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار خواهندگرفت و دعاوی مربوط باین موضوع در دادگاههای مربوطه خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد. وکیل پور

پارسا - اصلاح خوبی است

نایب رئیس - آقای وکیل پوربفرمایید

وکیل پور – در اینجا درقسمت اخیر ماده نوشته شده‌است در صورت تخلف در حکم متخلفین قرارخواهندگرفت این چیز عجیبی است اگر تخلف کرد متخلف است مثل این که بگویند اگر کسی بمرض مالاریا مبتلاشد این در حکم مریض است و باضافه گویا کلمه متخلف و تخلف درقانون جزا ممنوع است مثل سارق اموال دولتی مختلس کلاهبردار تخلف کلمه عام است بنابراین بنده خواستم این اصلاح عبارتی را پیشنهاد بکنم که وقتی کسی تخلف کرد معلوماست که متخلف است و باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - بنده موافقم

نایب رئیس - آقای نبوی

نبوی - عرضی ندارم

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای وکیل پورآقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت می‌شود)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده ۹ اضافه شود.
تبصره: استخدام کارمند جدید ممنوع است. ناصر ذوالفقاری

حاج سیدجوادی - احسنت

نایب رئیس - آقای ناصر ذوالفقاری

ناصر ذوالفقاری - بنده امیدوارم باین عمل که دولت کرده‌است یعنی ملی کردن شرکت تلفن بعایدات دولت اضافه بشود و بیشتراسباب زحمت ماهمین استخدام کارمندان جدید است که شده و باید دولت هم از این کار جلوگیری کند یعنی استخدام جدیدی نشود و دیگرناله ایی از این جهت نکند (حاج سیدجوادی - احسنت)

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - بنده تصورمی‌کنم پیشنهاد جناب آقای ذوالفقاری با پیشنهادهای سابق مغایراست چون از طرفی دولت را مکلف می‌کنددرظرف دو سال در تمام ولایات تلفن برقرارشود و از طرفی جلوگیری از استخدام جدید می‌شود (حاج سیدجوادی - ازکارمندان دولت بگیرند) اجازه بفرمایید کار تلفن و تلگراف کار فنی است و وزارت پست و تلگراف هم در این وضعیت فعلی عضو اضافه ندارد و کسردارد خود آقایان شاهدید که ما کسی را ندهیم بدهیم علتش این است که عضو زیادی نداریم از کوچه هم نمی‌توانیم افرادی را بیاوریم پشت دستگاه تلگراف و تلفن آنها باید تعلیمات فنی داشته باشند و یک آموزشگاهی هم داریم که برای این منظور کارمند تربیت می‌کند که برای کارهای فنی لازم است و باید از وجودشان استفاده کرد ولی حتی المقدور هیچگونه استخدام جدیدی نخواهیم کرد مگر اینکه لازم باشد.

ناصر ذوالفقاری - بنده منظورم از کارمندان سیمکش یا عمله سرپایی نیست اگر کارمند گفتم مقصودم کارمند فنی است و آقای وزیر پست و تلگراف هم فرمودند که آموزشگاهی داریم راجع به اینکار از همان آموزشگاه استخدام می‌کنند برای وزارت پست و تلگراف از همان هم باین شرکت تلفن می‌رسد گمان می‌کنم که منافاتی نداشته باشد با پیشنهاد من.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - بنده اینرامحتاج توضیح بیشتری نمی‌بینم این یک کارفنی است که بایدتوسعه پیداکنددرتهران الان ۲۲ هزارشماره‌است وبایدبیشتربشود ولابدیک مامورین فنی برای اینکار باید دعوت بشوند کسی که مامور مالیه خراسان بوده‌است و امروزهم بیکار می‌ماند نمی‌شود از او در شرکت تلفن استفاده کرد اینکار عملی نمی‌شود این است که نباید دست دولت را در این موضوع بست. ناصرذوالفقاری - اگر متخصص هستند در پرونده استخدامی شان ذکربشود والا بهمین ترتیب که با توصیه اشخاص بنده و آن یکی باشد بنده قبول ندارم.

نایب رئیس - آقای وزیر پست وتلگراف.

وزیر پست و تلگراف - مااستخدامی نخواهیم کرد مگر اینکه از لحاظ توسعه و از لحاظ فنی مورد احتیاج ضروری باشد.

دکتر ملکی - آقای رئیس موافق صحبت نکرده.

قنات‌آبادی - من موافقم موافق هم باید صحبت بکند.

نایب رئیس – در پیشنهادات لوایح دو فوری موافق صحبت نمی‌کنید. موافق همان پیشنهاد دهنده‌است.

ناصر ذوالفقاری – با این توضیحی که آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند بنده پس می‌گیرم

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

پیشنهادمی‌کنم به پیشنهاد آقای مهندس زیرک‌زاده جمله و پس از تصویب کمیسیون‌های اموراستخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذاشته شود اضافه شود. نریمان

ناصر ذوالفقاری - این رد شد آقا.

نریمان – رد نشد آقایان مکمل اوست.

نایب رئیس - توضیح بدهید.

نریمان - عرض کنم بموجب پیشنهاد آقای مهندس زیرک‌زاده با اینکه آئین‌نامه تنظیم بشود از طرف وزارت پست و تلگراف موافقت شد و تصویب شدبنده حالا به آن یک جمله ایی اضافه می‌کنم و آن این است که این آئین‌نامه پس از اینکه در کمیسیون‌های امور استخدامی و کمیسیون پست و تلگراف مجلس شورای ملی تصویب شد بموقع اجرا گذاشته شود.

قنات‌آبادی - پیشنهاد لازم است.

وزیر پست و تلگراف – ما کمیسیون امور استخدامی نداریم.

نریمان – چرا آقا در مجلس کمیسیون امور استخدامی هست.

نایب رئیس - آقای نبوی جنابعالی مخالفید؟ بفرمایید

نبوی - جناب آقای نریمان یک نگرانی بجایی دارند و آن این است که می‌خواهند هر روز وضعیت این عده مستخدم با آئین‌نامه‌هایی که وزارتخانه تنظیم خواهد کرد دستخوش تغییرات نشود این نگرانی بسیار بجا است بنده هم در یک موضوعی که اینجا حضور آقایان عرض کردم باین نکته اشاره کردم که اگر این آئین‌نامه با نظرکمیسیونهای مجلس نوشته بشود بمراتب بهتراست و لااقل تغییر آئین‌نامه از طریق کمیسیون مجلس دیرتر و مشکلتر انجام خواهدشد تا از طریق خود وزارتخانه ولی هر پیشنهادی که در مجلس می‌شود باید فرمول‌های پارلمانی و مقررات آئین‌نامه رعایت بشود این پیشنهادی که جناب آقای نریمان فرمودند که بنده هم با مفادش کاملا موافقم و لازم می‌دانم به عقیده من نمی‌شود مورد رای واقع بشود چون پیشنهاد بر پیشنهاد نمی‌شود داد (حائری‌زاده - آن پیشنهاد اولی قانون شد رای گرفته شد بهش) اجازه بفرمایید وقتی رای گرفتند به یک پیشنهادی و تصویب شد قانون نیست اصطلاحش قابل توجه‌است وقتی به تمام مواد لایحه رای دادند و در آخرهم رای کلی گرفته شد این را در اصطلاح قانون می‌گویند آن پیشنهاد آقای مهندس زیرک‌زاده قابل توجه شد حال اگر ایشان پیشنهادشان را صورتی بهش بدهند که صورت استقلال داشته باشد بصورت تبصره باشد و عبارتش را طوری تنظیم بکنند که این اشکال را نداشته باشد بعقیده بنده مفید است رای می‌دهیم باین و اشکالی ندارد ولی اگر پیشنهاد در پیشنهاد باشد این لایتناهی است این است که بنده خواستم با اجازه جناب آقای رئیس یک توضیح مختصری هم عرض کنم که آقایان در پیشنهاداتشان رعایت نکات مهم را بفرمایند اگر بنا باشد برای هر چیز جزئی پیشنهاد دنبال پیشنهاد بدهیم کاری از مجلس نمی‌گذرد روزی که جناب آقای مصدق اختیار می‌گرفتند بنده باین نکته متوجه بودم که این فکر ایشان بسیار بجاست زیرا چند دوره‌است مجلس مثل اینکه آن خاصیت قانونگذاری اش را از دست داده‌است در یک امر مهمی که مقدماتش تاکنون گذشته ودر این مجلس تصویب شده و تمام شده‌است تا حالا چندین پیشنهاد داده شده‌است و آنچه که من دیدم در جلوی آقای حمیدیه مقدار زیادی پیشنهاد دیگر هست و بطوریکه آقایان ملاحظه فرمودند بسیاری از اینها چیزهای ضروری نبود مواد مهم این لایحه همانهایی بود که تصویب شده این است که بنده خواستم استدعاکنم که آقایان توجه بفرمایند که در موقع دادن پیشنهادات از آن چیزهایی که فایده زیادی ندارد صرفنظر بفرمایند والا محال است باین طریق از این مجلس چیزی تصویب بشود و بعد بما خواهند گفت که این مجلس نمی‌تواند کاری انجام بدهد و مجلس باید اختیار بدیگری بدهداین صحیح نیست برای مجلس این سابقه را باید از بین برد.

نریمان – پیشنهاد بنده مخالف پیشنهاد آقای مهندس زیرک‌زاده نیست پیشنهاد ایشان مورد توجه مجلس واقع شد پیشنهاد بنده هم اگر رای دادید و مورد توجه واقع شداین دو با هم تلفیق خواهدشد.

پارسا - بنده تذکری داشتم

نایب رئیس - بفرمایید

پارسا - اشکالی که جناب آقای نبوی فرمودند باینصورت می‌شود او را رد کرد و وارد ندانست که جناب آقای نریمان آن را بصورت یک تبصره در بیاورند و اضافه کنند که تمام این آئین‌نامه‌های استخدامی در کمیسیونهای استخدامی و پست و تلگراف مورد رسیدگی قراربگیرد.

نایب رئیس - آقای نریمان این را قبول می‌فرمایید یا رای بگیریم؟

نریمان - رای بگیرید

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای نریمان آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که آئین‌نامه‌های استخدامی کارمندان شرکت سهامی تلفن ایران منتها ظرف مدت پنج ماه با در نظر گرفتن تذکراتی که از طرف آقایان نمایندگان راجع به تقاعد و بیمه و غیره داده شده تهیه و ابلاغ شود. حسیبی

نایب رئیس - آقای مهندس حسیبی

مهندس حسیبی - بنده فقط منظورم از این پیشنهاد این بودکه آئین‌نامه‌ها مخصوصا با پیشنهاد جناب آقای نریمان که قرار شد بیاید به مجلس فقط این نگرانی را برای کارمندان ایجاد می‌کند که مدت تصویبش طولانی خواهدشد بنده تقاضا کردم از آقای نریمان که مدت پنج ماه را قبول کنند و بعد رای گرفته بشود که نشد حالا این پیشنهاد من فقط از نظر مدت است که خیال می‌کنم اگر جناب آقای وزیر کشاورزی (نمایندگان - پست و تلگراف) ببخشید معذرت می‌خواهم جناب آقای وزیر پست و تلگراف قبول بکنند همینقدر که مسلم باشد که آئین‌نامه حداکثر در ظرف پنج ماه تمام بشود و بی تکلیف نباشد نظر بنده تامین می‌شود.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - بنده کاملا موافقم از لحاظ اینکه یک ترتیبی برای کمیسیونهای مجلس معین می‌فرمایند که زودتر تصویب بشود.

نایب رئیس - آقای مهندس حسیبی پس می‌گیرید

مهندس حسیبی - نه خیر چون به بنده تذکر دادند که آئین‌نامه وقتی می‌آید به مجلس وزارت پست و تلگراف دیگر اختیاری ندارد بنابراین برای اینکه زودتر تکلیفش معلوم شود این مدت صورت قانونی پیداکند که تکلیفش زودتر معلوم بشود.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای مهندس حسیبی یک دفعه دیگر قرائت می‌شود بعد رای می‌گیریم (مجددا بشرح سابق خوانده شد)

نبوی - بنده مخالفم

نایب رئیس - توضیح بفرمایید

نبوی - این جمله با در نظرگرفتن تذکراتی که از طرف آقایان نمایندگان دادند خیال می‌کنم که وضع آئین‌نامه را بکلی خراب بکند و بر خلاف منظور آقای مهندس حسیبی عمل خواهد شد ما نسبت بخودمان که تعارف نباید بکنیم تمام این تذکراتی که داده شده صحیح که نبود

مهندس حسیبی - بنده مقصودم تذکراتی بودکه مورد قبول مجلس واقع شد معهذا آن قسمت از پیشنهاد را پس می‌گیرم

نبوی - بقیه اش اشکالی ندارد تصویب بشود.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند پیشنهادآقای مهندس حسیبی مجددا قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که آئین‌نامه‌های استخدامی کارمندان شرکت سهامی تلفن ایران منتهی ظرف مدت ۵ ماه تهیه و ابلاغ شود.

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای مهندس حسیبی با حذف آن قسمت آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شده)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده ۹ اضافه شود.
تبصره - شرکت تلفن حق استخدام جدید ندارد و کلیه انتصابات جدید باید از بین کارمندان دولت تعیین شود. دکتر ملکی

نایب رئیس – گویا نظیر این پیشنهاد رد شد.

دکتر ملکی – رد نشد آقا پس گرفتند

نایب رئیس - بفرمایید

دکتر ملکی - عرض کنم پیشنهاد بنده مشابه با پیشنهاد آقای ذوالفقاری است ولی ایشان متاسفانه پس گرفتند در صورتی که پیشنهادی بهتر از این پیشنهاد تاکنون در پیشنهاداتی که داده شده‌است نبود آقای وزیر دارایی در کمیسیون بودجه اظهار داشتند که ما صد هزار نفرکارمند زائد داریم و فکر می‌کردند که برای این صد هزار نفرنقشه ایی تنظیم بکنند تا اینکه بودجه دولت بتواند تعدیلی پیدا بکند و حالا توضیحی که جناب آقای وزیر پست و تلگراف دادند مبنی بر اینکه بین کارمندان دولت ممکن است کارمندان فنی پیدا نشود ما همه می‌دانیم که تمام افراد فنی متاسفانه در این مملکت کارمند دولت هستند در خیابان شما شخص فنی پیدا نخواهیدکرد که بروید استخدامش بکنید این است که بنده پیشنهاد کردم علاوه بر اینکه شرکت حق نخواهد داشت استخدام جدید بکند اگر احتیاج به کارمند جدید داشته باشد باید از بین آن صد هزار نفر کارمندانی که اضافه هستند کارمند جدید برای خودش انتخاب بکند و هیچکس دربین کارمندان دولت نیست که مورد احتیاج قرار نگیرد و اگر این تشکیلات که الان در شرف انجام است خاتمه پیدا بکند در آنجا هم عده زیادی لازم خواهیم داشت برای اینکارها و باید استفاده کرد از اینها است که من از آقایان تمنی می‌کنم که باین پیشنهاد رای بدهند برای اینکه بحال مملکت خیلی مفیداست.

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی مخالفید؟ بفرمایید

قنات‌آبادی - اگر این مدرسه پست و تلگرافی که وزارت پست و تلگراف دارد آن کسانی که آنجا تحصیل می‌کنند و فارغ التحصیل می‌شوند وزارت پست و تلگراف موظف نبود که آنهارا استخدام بکند این پیشنهاد مورد نداشت اما چنانچه وزارت پست و تلگراف موظف است که این کسانی را که فارغ التحصیل این مدرسه پست و تلگراف می‌شوند استخدام بکند و غیراز این جا هم کارمند فنی جاهای دیگر پیدا نمی‌شود توی کوچه هم مستخدم فنی و سیم کش نیست چون وضع اینطور است این پیشنهاد صلاح این است که تصویب بشود.

یکنفر از نمایندگان - این که مخالفت نبود.

قنات‌آبادی - یک مقدمه ایی لازم داشت

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - اگر یک لیستی از مستخدمین اضافی دولت با رتبه‌هایی که دارند خدمت آقایان باشد این فرمایش را نخواهند فرمود چون حداکثر افرادی که زایدند رتبه شان ۹ است یک نفر رتبه ۹ نمی‌تواند سیم بان بشود و نمی‌آید شماره تلفن بگیرد بنابراین بنظربنده این تکلیف بجایی نیست که بوزارت پست و تلگراف بفرمایید برای اینکه دستش را می‌بندید و بجایی نمی‌رسد بنده الان مثالی عرض می‌کنم که ما الان پیک نداریم یا نامه رسان که استخدام کنیم اجازه استخدام هم نداریم الان شهر تهرانی که یک میلیون و دویست هزار نفرجمعیت دارد توزیعش بوسیله ۱۶۳ نفر موزع می‌شود برای اینکار ما بخشنامه کردیم بتمام وزارت خانه‌ها که اگر مستخدم اضافه دارید بفرستید ما نامه رسان بکنیم فقط در تمام وزارتخانه‌ها یک نفر بما معرفی شد بنده حرفی ندارم تصویب بفرمایید ولی مسلم بدانید که توسعه تلفن عملی نخواهدشد.

نایب رئیس - آقای دکتر ملکی پس می‌گیرید یا رای گرفته بشود.

دکتر ملکی - نه خیر آقا رای بگیرید

کهبد- من مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید

کهبد - با توضیحاتی که جناب آقای وزیر پست و تلگراف دادند و این کارهم کارفنی و از طرف دیگر غالب مستخدمین دولت متاسفانه همینطورند که ایشان فرمودند رتبه ۷ و ۸ و ۹ هستند پایین تر نیستند و اینها نمی‌روند کارهای فنی و کوچک را متصدی بشوند بنابراین خواستم خواهش کنم پس بگیرند که اینکار عملی نیست و هیچوقت تلفن اصلاح نخواهدشد.

دکتر ملکی - بنده توضیح دارم

نایب رئیس - بفرمایید

دکتر ملکی - عرض کنم این موضوعاتی که در اینجا ذکر شد بیشتر صورت سفسطه دارد بنده عرض کردم کارمندان جدیدی را که می‌خواهند استخدام کنند اینها یا فنی هستند یا غیرفنی یا کارمندان جزء هستند یا کارمندان جزء نیستند اگر فنی هستند عرض کردم که کلیه اشخاص فنی در استخدام دولت هستند و از خیابان نمی‌توانیداشخاص فنی استخدام بکنید اگر غیرفنی مقصودکارمندان جزء هستند آقای وزیر دارایی که عضواین دولت هستند در کمیسیون بودجه اظهارکردند که ما صد هزار نفر کارمند اضافی داریم مقصود ایشان فقط رتبه ۹ نبود چون من گمان نمی‌کنم که صد هزار نفر رتبه ۹ باشند و علاوه بر این اینها حقوقشان را می‌گیرند ممکن است اینها را ببرید کار جزء بهشان بدهید ملت ایران مجبورنیست که به یک عده اشخاص حقوق بدهد و بیکار بگردند رتبه ۹ باشد سیم کشی بکند و حقوقش را بگیرد والا این وضع باعث خواهدشد که هیچوقت اصلاحی در این مملکت نشود اگر بخواهید اصلاح بشود این اشخاصی که از بودجه حقوق می‌گیرند ماهی هزار تومانش را برود سیم کشی بکند برود نامه برساند افراد این مملکت این است که بنده پیشنهادم را پس نمی‌گیرم و تقاضا می‌کنم که رای بگیرید.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر ملکی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری نیست رای می‌گیریم باصل ماده با اصلاحاتی که شده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ده قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۱۰- بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیئتی از نمایندگان وزارت دادگستری - وزارت دارایی - وزارت پست و تلگراف وتلفن وباندازه لزوم کارشناسان فنی برای رسیدگی بکلیه امورفنی ومالی واداری شرکت سهامی کل تلفن ایران کیفیت خرید تاسیسات ۲۲هزار شماره تلفن تهران که از طرف شرکت سابق بعمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتی بعنوان وام از بانک و از مردم مامور می‌شوند این هیئت مکلف است منتها در مدت شش ماه رسیدگی‌های لازم را بعمل آورده و نتیجه را بدولت گزارش دهند تا مخلفین طبق قوانین جاری کشور مورد تعقیب قرار گیرند.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده بفرمایید

حائری‌زاده - بنده عرضی ندارم

نایب رئیس - آقای ملک مدنی (در این موقع با خروج عده ایی از آقایان نمایندگان عده برای مذاکره کافی نبود)

- ختم جلسه بعنوان تنفس[ویرایش]

۴- ختم جلسه بعنوان تنفس

نایب رئیس - چون عده کافی نیست با اجازه آقایان ده دقیقه تنفس می‌دهیم (مقارن ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – محمد ذوالفقاری