مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۶۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۶۲

۴شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- قرائت دو فقره تلگراف واصله از شبستر و شیراز
۳- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز خرسندی از حسن جریان عمل جراحی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
۴- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - گیو - صدر میر حسینی
۵- گزارش آقای اردلان راجع به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت
۶- تقاضای تعقیب و طرح دو فقره لایحه قبلی به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۷- بقیه مداکره در طرح قانونی راجع به اسناد مکشوفه شرکت سابق نفت
۸- طرح گزارش راجع به اجازه استخدام افراد شهربانی
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه