مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۶۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۶۰

۲شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: امامی اهری - اسلامی - کهبد
۳- بقیه مداکره در گزارش کمیسیون راه راجع به برنامه راه‌سازی و ارجاع آن به کمیسیون
۴- تصویب سه فوریت و مذاکره دو اصل طرح قانونی راجع به رسیدگی به اوراق شرکت سابق نفت
۵- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه