قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات - مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۳۴ مجلس سنا

ماده واحده - ماده واحده مصوب ۳۲٫۱٫۲۹ راجع به بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات تا آخر آبان ماه ۱۳۳۲ تمدید و به وزارت‌دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه مؤدیان مالیات مستغلات بقایای مالیات مستغلات سنوات قبل از سال ۱۳۳۲ به انضمام قسط اول سال ۱۳۳۲ و زیان‌دیر کرد سال ۱۳۳۱ خود را نقداً پرداخت نمایند جرائم مقرره از آنها مطالبه نشود.

تبصره - مؤدیانی که دارای مستغلات متعدد هستند در مورد هر مستغل که به نحو فوق حساب خود را تسویه نمایند نسبت به همان مستغل ازمعافیت استفاده خواهند نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۴٫۴٫۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است