قانون راجع به اجازه تجدیدنظر در فصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون راجع به اجازه تجدیدنظر در فصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ - مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا و ۷ تیر ماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی


‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که در حدود مقررات قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ فصول سوم و چهارم و پنجم از اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را که مربوط به ارکان تشکیلاتی شرکت می‌باشد و در اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده‌است بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره ومدیر عامل شرکت مذکور حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده مورد تجدید نظر قرار داده و اساسنامه جدید را پس از تصویب مجمع‌عمومی صاحبان سهام شرکت و تأیید هیأت وزیران برای مدت دو سال به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد. دولت مکلف است در پایان دوره دوساله‌آزمایش طرح نهایی را برای تصویب تقدیم مجلسین نماید و مادام که اساسنامه جدید به تصویب مجلسین نرسیده‌است مقررات آن قابل اجرا خواهدبود.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده‌است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ سی‌ام خرداد ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار وسیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

قانون راجع به اجازه تجدیدنظر در فصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹