قانون توافق بین دولت ایران و شرکت‌های نفتی در مورد عوارض بندری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون توافق بین دولت ایران و شرکت‌های نفتی در مورد عوارض بندری - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۱ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با شرکتهای نفتی نسبت به مورد ادعای خود بابت حقوق و عوارض بندری موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ و ۵ تعرفه منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ مربوط به قبل از تاریخ دهم مرداد ماه ۱۳۵۰ برابر با اول اوت ۱۹۷۱ به‌نحو مقتضی توافق کند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۰٫۱۲٫۲۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خرداد ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۶۴۰