قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری‌ها در شرکت نفت انگلیس و ایران

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری‌ها در شرکت نفت انگلیس و ایران - مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۱۵

‌ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود از مبلغ (۲۷۷۵۷۹۹۳،۶۰) ریال قیمت سهام بختیاری‌ها در شرکت استخراج اولی (‌از شرکت‌های‌تابعه نفت انگلیس و ایران) انتقالی به دولت هر مبلغ که در سال ۱۳۱۵ تأدیه شده به پای اعتبار تأسیسات اقتصادی عام‌المنفعه منظوره در بودجه ۱۳۱۵ ‌محسوب و اعتبار بقیه را در بودجه سال ۱۳۱۶ تأمین نماید.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


منبع[ویرایش]

قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری‌ها در شرکت نفت انگلیس و ایران