قانون تشکیل گارد صنعت نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل گارد صنعت نفت - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]

‌ماده واحده - برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران تشکیل می‌شود وافراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب سال ۱۳۳۶ در موقع نگهبانی "‌دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای‌ضابطین نظامی خواهند بود" و طبق این قانون و آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیونهای نظام و جنگ ودادگستری مجلسین می‌رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت.

‌تبصره ۱ - مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه افراد گارد منحصراً طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره ۲ - شرکت ملی نفت ایران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی، آنها را درقبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید.

تبصره ۳ - افراد گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱۰۳۰۲۹ در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۷۲۱