قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی کل کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی کل کشور - مصوب ۱ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۲ آذر ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی


ماده واحده - مبلغ پانزده میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و ششصد و شصت و نه هزار (۱۵۷۰۵۶۶۹۰۰۰) ریال اضافه اعتبار موضوع تصویبنامه‌شماره ۵۷۱۳۲ مورخ ۴ مهر ۲۵۳۶ هیأت وزیران که به استناد ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی به تصویب رسیده‌است طبق جداول ضمیمه به اعتبارات‌ بودجه مصوب سال ۲۵۳۶ کل کشور اضافه می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط را از محل درآمد عمومی سال ۲۵۳۶ پرداخت‌ نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۷٫۸.۱ در جلسه روز یکشنبه دوازدهم‌ آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیأت وزیران برای سال ۲۵۳۶ بر حسب دستگاه و ردیف و برنامه (‌از محل درآمد عمومی)

جدول: دوره ۲۴ - جلد ۸ - صفحه ۳۷۶۲ الی ۳۷۷۴

جداول فوق منضم به قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۶ کل کشور می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

منبع[ویرایش]

قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی کل کشور