قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۴۴ - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا. ‌

ماده واحده - ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب بیست و چهارم تیر ماه ۱۳۴۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۴ - در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سهم مؤسسات و‌شرکتهای ایرانی یا خارجی را هیات وزیران معین خواهد نمود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌ رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی