قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه ۱۳۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا

ماده واحده - قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ که مشتمل بر سه ماده و یک ضمیمه می‌باشد و به امضای‌دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرفهای اول و شرکتهای مفصلهْ‌الاسامی زیر:

 • - گالف اویل کورپوریشن
 • - موبیل اویل کورپوریشن
 • - استاندارد اویل کمپانی
 • - استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا
 • - تکساکو انیکوپوریتد
 • - دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد
 • - باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
 • - کمپانی فرانسز ده پترول
 • - گالف اینترنشنال کمپانی
 • - موبیل اویل ایران اینکورپوریتد
 • - اسو تریدینگ کمپانی آو ایران
 • - ایران کالیفرنیا اویل کمپانی
 • - تکساکو ایران لیمیتد
 • - ندرلندز ایرانز آردولی هاندل ماتشاپای (‌ندرلندز ایرانین اویل تریدینگ کمپانی ن. ی.
 • - اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران) لیمتید
 • - آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی
 • - آتلانتیک ریچفیلد کمپانی
 • - گتی اویل کمپانی
 • - سیگنال اویل اند گس کمپانی
 • - دی استاندارد اویل کمپانی (‌اوهایو)
 • - تایدواتر اویل کمپانی
 • - آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی آو ایران
 • - ایران آتلانتیک کمپانی
 • - پاسیفیک وسترن ایران لیمتید
 • - سیگنال (‌ایران) پترولیوم کمپانی
 • - سوهایو ایران تریدینگ اینکورپوریتد
 • - تایدواتر ایران لیمتید
 • - کالتکس ایران لیمتید
 • - سن‌جاسینتو ایسترن کورپوریشن
 • - کانتیننتال اویل کمپانی
 • - ایرانز آردولی اکسپلوراتی آن پرودکتی ماتشاپای (‌شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن. و.
 • - ایرانز آردولی رافیناج ماتشاپای (‌شرکت سهامی تصفیه ایران) ن. و.

به عنوان طرفهای دوم رسیده‌است تصویب و به دولت اجازه اجرا و مبادله آن داده می‌شود.

تبصره - با تصویب این قرارداد الحاقی در وضع - حدود - مساحت و مشخصات ناحیه عملیات موضوع قرارداد فروش نفت و گاز مورخ هفتم آبان‌ماه ۱۳۳۳ جز تقلیل سه قسمت مشخص و تغییرات ناشیه از این تقلیل هیچگونه تغییر دیگری حاصل نمی‌شود. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک‌تبصره و قرارداد ضمیمه در جلسه روز یکشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین

قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۴٫۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است

قرارداد الحاقی دوم[ویرایش]

قرارداد الحاقی دوم بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌شرکتی که طبق قوانین ایران تشکیل یافته و وجود دارد) به‌عنوان طرفهای اول و شرکتهای نامبرده زیر به عنوان طرفهای دوم منعقد شده‌است:

 • گالف اویل کورپوریشن

(Gulf Oil Corpation) (‌شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیا ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • موبیل اویل کورپوریشن

(Mobil Oil Corporation) (‌شرکتی که طبق قوانین نیویورک ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد و سابقاً سوکونی موبیل اویل کمپانی اینکورپوریتدSocony Mobil Oil Company,Inc نامیده می‌شود)

و

 • استاندارد اویل کمپانی

(Standard Oil Company) (‌شرکتی که طبق قوانین نیوجرزی ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته وجود دارد)

و

 • استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا

(Standard Oil Company of California) (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • تکساکو اینکورپوریتد

(Texaco Inc) (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمتید

(The British Petroleum Company Limited) (‌شرکتی که طبق قوانین انگلیس تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.

(Bataafse Petroleum Maatschappig N.V) (‌شرکتی که طبق قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • کمپانی فرانسز ده پترول

(Compagnie Framcaise Des Petroles) (‌شرکتی که طبق قوانین فرانسه تشکیل یافته و وجود دارد)

(‌که از این به بعد مجتمعاً به عنوان "‌شرکتهای عضو اصلی" نامیده می‌شوند)

و

 • گالف اینترنشنال کمپانی

Gulf International Company

و

 • موبیل اویل ایران اینکورپوریتد

Mobil Oil Iran Inc.

و

 • اسو تریدینگ کمپانی آو ایران

Esso Trading Company of Iran

و

 • ایران کالیفرنیا اویل کمپانی

Iran California Oil Company

و

 • تکساکو ایران لیمیتد

Texaco Iran Ltd

و

 • ندرلندز ایرانزا آردولی هاندل ماتشاپای (‌ندرلندز ایرانین اویل تریدینگ کمپانی) ن. و.

Nederlands- Iraanse Aardoile Handel Maatschappij. (Netherlands Iranian Oil Company) N,V

و

 • اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران) لیمتید

Oil Trading Company (Iran) Limited

و

 • آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی

American Independent Oil Company (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • آتلانتیک ریچفیلد کمپانی

Atlantic Richfield Company (‌شرکتی که به موجب قوانین پنسیلوانیا ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد و سابقاً دی آتلانتیک ریفاینیگ کمپانی The Atlantic Refining Company نامیده می‌شد)

و

 • گتی اویل کمپانی (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • سیگنال اویل اند گس کمپانی

Signal Oil And Gas Company (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • دی استاندارد اویل کمپانی اوهایو

The Standard Oil Company (Ohio) (‌شرکتی که به موجب قوانین اوهایو ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • تایدواتر اویل کمپانی

Tidewater Oil Company (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد

و

 • آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی آو ایران

American Independent Oil Company of Iran

و

 • ایران آتلانتیک کمپانی

Iran Atlantic Company

و

 • پاسیفیک وسترن - ایران لیمیتد

(Pacific Western - Iran Ltd)

و

 • سیگنال ایران پترولیوم کمپانی

(Signal (Iran) Petroleum Company) (‌که سابقاً سیگنال اینترنشنالSignal International نامیده می‌شود)

و

 • سوهایو ایران تریدینگ اینکورپوریتد

(Sohio - Iran Trading Inc)

و

 • تاید واتر ایران لیمیتد

TideWater Iran Limited

و

 • کالتکس (‌ایران) لیمیتد

Caltex (Iran) Limited

و

 • سن‌جاسینتو ایسترن کورپوریشن

SanJacinto Eastern Corp (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • کانتیننتال اویل کمپانی

(Continental Oil Company) (‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • ایرانز آردولی اکسپلوراتی ان پرودکتی ماتشاپای (‌شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن. و

Iraanse Aardoile Explorate en Productie Maatschappig (Iranian Oil Exploration and Producing Company)N.V (‌شرکتی که به موجب قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد)

و

 • ایرانز آردولی رافیناژ ماتشاپای (‌شرکت سهامی تصفیه نفت ایران) ن. و.

Iraanse Aardoile Raffinage Maatschappig (Iranian Oil Rifining Company) N.V (‌شرکتی که به موجب قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد).

نظر به این که قراردادی به منظور تولید و تصفیه و حمل و فروش نفت ایران بین طرفهای اول و شرکتهای عضو اصلی منعقد شده که به تصویب مقامات‌قانونگذاری ایران رسیده و از تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ به موقع اجرا گذارده شده‌است (‌قسمت اول و ضمیمه یک و دو قرارداد مزبور که ذیلاً قرارداد اصلی‌نامیده می‌شود) و نظر به این که به موجب قرارداد بین طرفهای اول و طرفهای دوم

و

 • ریچفیلد اویل کورپوریشن Richfield Oil Corporation

و

 • ریچفیلد ایران اویل کمپانی Richfield Iran Oil Company

که از تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۶ به موقع اجراء گذارده شده (‌و این قرارداد و ضمائم آن از این به بعد به عنوان "‌قرارداد الحاقی اول" نامیده خواهد شد)‌تغییراتی در قرارداد اصلی داده شده‌است و نظر به این که به علت مزج و ادغام

 • دی آتلانتیک ریفاینیگ کمپانی. The Atlantic Refining Company

با

 • ریچفیلد اویل کورپوریشن Richfield Oil Corporation

شرکتهای بازرگانی مربوطه آنها در ایران یعنی ایران آتلانتیک کمپانی Iran Atlantic Company

و

 • ریچفیلد ایران اویل کمپانی

به عنوان شرکتهای وابسته یکدیگر تلقی می‌شوند و قانوناً کلیه اموال و دیون ریچفیلد اویل کورپوریشن Richfield Oil Corporation

در حکم اموال و دیون

 • دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی The Atlantic Refining Company

که در حال حاضر

 • آتلانتیک ریچفیلد کمپانی Atlantic Richfield Company

نام دارد می‌باشد و نظر به این که به علت مزج و ادغام

 • ایران آتلانتیک کمپانی Iran Atlantic Company

و

 • ریچفیلد ایران اویل کمپانی Richfield Iran Oil Company

دیگر به عنوان شرکت بازرگانی در ایران وجود ندارد و نظر به این که در نتیجه مذاکراتی که بین نمایندگان طرفهای اول و نمایندگان طرفهای دوم به عمل‌آمده طرفهای دوم پیشنهاد کرده‌اند که "‌قرارداد اصلی" و "‌قرارداد الحاقی اول" طبق مقررات جزء ب از ماده ۴۱ قرارداد اصلی به شرح آتی‌الذکر تغییر داده‌شود و این پیشنهاد مورد موافقت طرفین قرار گرفته‌است علیهذا بدین وسیله به شرح زیر توافق به عمل آمد.

ماده یک[ویرایش]

از تاریخ اجراء این قرارداد الحاقی دوم (‌که از این پس به عنوان "‌این قرارداد الحاقی" نامیده می‌شود) ضمیمه پیوست این قرارداد الحاقی از لحاظ‌قرارداد اصلی و قرارداد الحاقی اول و قرارهای مربوط به آن قراردادها (‌اعم از این که مقدم بر این تاریخ بوده و یا بعد از این به عمل آید) جایگزین ضمیمه‌اول پیوست قرارداد اصلی خواهد بود.

ماده دو[ویرایش]

این قرارداد الحاقی به منزله جزئی از قرارداد اصلی و قرارداد الحاقی اول به شمار خواهد رفت و قرارداد اصلی و قرارداد الحاقی اول از تاریخ‌اجراء این قرارداد الحاقی به شرح مقرر در همین قرارداد اصلاح شد محسوب خواهد گردید و جز در مورد اصلاحات مزبور هیچیک از مقررات این‌قرارداد الحاقی به هیچ عنوان مقررات قرارداد اصلی و یا قرارداد الحاقی اول و یا قرارهای مربوطه را که قبل از تاریخ اجراء این قرارداد الحاقی مورد توافق‌قرار گرفته تغییر نخواهد داد. هیچیک از مندرجات این قرارداد الحاقی نسبت به قبل از تاریخ اجرای آن یا نسبت به هر دوره‌ای مقدم بر تاریخ اجرای آن‌برای هیچ یک از طرفین این قرارداد الحاقی مؤثر یا الزام‌آور نبوده و تعبیری هم مخالف این معنی از آن نخواهد شد.

ماده سه[ویرایش]

تاریخی که این قرارداد الحاقی از آن تاریخ به موقع اجراء گذارده می‌شود (‌که در این قرارداد الحاقی " تاریخ اجراء" نامیده می‌شود) تاریخی‌است که مراحل مشروحه در زیر کلاً طی شده باشد:

۱ - این قرارداد الحاقی به امضاء یا مهر طرفهای اول و دوم آن رسیده باشد.
۲ - این قرارداد الحاقی با تصویب مجلسین شورای ملی و سنا و توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر به صورت قانون درآمده باشد.

اینک این‌قرارداد الحاقی را طرفهای اول و دوم آن در تاریخ و محل مذکور در ذیل امضاء نمودند. تهران ۲۸ ماه مه ۱۹۶۷ از طرف دولت ایران دکتر جمشیدآموزگار. تهران ۲۷ ماه مه ۱۹۶۷ از طرف شرکت ملی نفت ایران دکتر اقبال.

ضمیمه ناحیه[ویرایش]

ناحیه تشکیل می‌شود از قطعات یک و دو جزایر معینی که کلاً به شرح زیر مشخص شده‌اند:

قطعه یک[ویرایش]

قطعه یک: تمامی ناحیه محدود به خطی که شروع می‌شود از نقطه ۱ یعنی محلی که نصف‌النهار به طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه(۴۶ درجه روی بیضوی بین‌المللی) شرق "‌گرینویچ" خط فعلی سر حد بین‌المللی ایران و عراق را در عرض جغرافیایی تقریبی ۲۳ درجه و ۲۹ دقیقه و۵۰ ثانیه (۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی) قطع می‌نماید. و از آنجا روی خط ژئودزی به. نقطه ۲۰ عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۱۵ دقیقه‌و ۳۶ ثانیه.

 • طول جغرافیایی ۴۶ درجه و ۳۱ دقیقه و ۲ ثانیه. و از آنجا روی خط ژئودزی به. نقطه ۲۱ عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۲ دقیقه و ۶ ثانیه.
 • طول جغرافیایی ۴۶ درجه و ۵۶ دقیقه و ۱۴ ثانیه که بر روی حد خشکی حوزه قرارداد واقع است. و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۵‌عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۲۹ دقیقه و ۵۱ ثانیه (۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۴۷ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه (۴۸ درجه روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی خط خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۶ عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۱۹ دقیقه و ۵۱ ثانیه (۳۳‌درجه و ۲۰‌دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه (۴۹ درجه‌روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۷ عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۴۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه (۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه‌روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه (۴۹ درجه روی بیضوی بین‌المللی). و از آنجا روی حد خشکی حوزه‌قرارداد به نقطه ۸ عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۴۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه (۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۲۹‌دقیقه و ۵۷ ثانیه (۴۹ درجه و ۳۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی). و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۹ عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲۴‌دقیقه و ۵۱ ثانیه (۳۲ درجه و ۲۵ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه (۵۰ درجه روی بیضوی بین‌المللی). و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۱۰ عرض جغرافیایی ۳۱ درجه و ۳۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه (۳۱ درجه و ۳۵ دق

یقه روی بیضوی بین‌المللی).

 • طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه (۵۰ درجه روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۱۱ عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه (۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه (۵۱ درجه‌روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۱۲ عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه (۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه‌روی بیضوی بین‌المللی)
 • طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه (۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی). و از آنجا روی حد خشکی‌حوزه قرارداد به نقطه ۱۳ عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۲۹ دقیقه و ۵۰ ثانیه (۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۵۱ درجه و۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه (۵۲ درجه روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۱۴ عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۹ دقیقه و۵۰ ثانیه (۳۰ درجه روی بیضوی بین‌المللی).
 • طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه ۵۶ ثانیه (۵۲ درجه روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی خط‌ژئودزی به نقطه ۲۲ عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۴۶ دقیقه.
 • طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۲۳‌عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه.
 • طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه. و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۲۴ عرض‌جغرافیایی ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه.
 • طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه که بر روی مرز دریایی حوزه قرارداد واقع است و از آنجاروی مرز دریایی حوزه قرارداد به نقطه‌ای که این مرز دریایی مرز فعلی بین‌المللی ایران و عراق را در نزدیکی دهانه شط قطع می‌کند و از آنجا روی مرز بین‌المللی مزبور به نقطه ۱ - که فوقاً مشخص شده‌است.

قطعه دو[ویرایش]

قطعه دو:

تمامی ناحیه محدود به خطی که شروع می‌شود

از: نقطه ۱۶ عرض جغرافیایی ۲۸ درجه ۴۹ دقیقه و ۵۰ ثانیه (۲۸ درجه و ۵۰ دقیقه روی‌بیضوی بین‌المللی).

طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه (۵۴ درجه روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به‌نقطه ۱۷ عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۲۹ دقیقه و ۵۰ ثانیه (۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).

طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۷‌ثانیه (۵۵ درجه روی بیضوی بین‌المللی) و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۲۵ عرض جغرافیای ۲۸ درجه و ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه.

طول‌جغرافیایی ۵۶ درجه و ۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه که بر روی حد خشکی حوزه قرارداد واقع است. و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۲۶ عرض جغرافیایی ۲۷‌درجه و ۴۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه.

طول جغرافیایی ۵۵ درجه. و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۲۷ عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۱۹ دقیقه.

طول‌جغرافیایی ۵۵ درجه و ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۲۸ عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۱۱ دقیقه.

طول جغرافیایی ۵۵ درجه ۴۱‌دقیقه و ۳۰ ثانیه و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۲۹ عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۲۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه.

طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۴۳ دقیقه و ۳۰‌ثانیه و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۳۰ عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۱۶ دقیقه.

طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۱۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه که بر روی حدخشکی حوزه قرارداد واقع است. و از آنجا روی حد خشکی حوزه قرارداد به نقطه ۱۹ عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۱۹ دقیقه و ۴۹ ثانیه (۲۶ درجه و۲۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی).

طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۱۹ دقیقه و ۴۹ ثانیه (۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه روی بیضوی بین‌المللی). و از آنجا به سمت‌غرب به نقطه‌ای که حد خشکی حوزه قرارداد مرز دریایی را قطع می‌کند و از آنجا روی مرز دریایی حوزه قرارداد به نقطه ۳۱ عرض جغرافیایی ۲۶ درجه‌و ۵۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه.

طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه که بر روی مرز دریایی حوزه قرارداد واقع است. و از آنجا روی خط ژئودزی به‌نقطه ۳۲ عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۲۹ دقیقه طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۲ دقیقه و از آنجا روی ژئودزی به نقطه ۳۳ عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و۵۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه.

طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه و از آنجا روی خط ژئودزی به نقطه ۱۶ که فوقاً مشخص شده‌است.

علاوه بر این جزایر خارک - خارکو - لاوان - هندورابی - کیش - قشم - هنگام - هرمز و ناحیه واقع بین جزایر مذکور و مرز دریایی حوزه قراردادنسبت به آن جزایر نیز جزو ناحیه عملیات خواهد بود.

تبصره ۱ - در این ضمیمه کلیه نقاط بر حسب مختصات ژئودزی بر روی بیضوی کلارک ۱۸۸۰ به مبنای قطعی مانیور ۱۹۵۸ مشخص شده‌اند و در موردنقاط ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ مختصات آنها بر روی بیضوی بین‌المللی به مبنای اروپایی نیز در پرانتز ذکرشده‌اند.

تبصره ۲ - چنانچه در مورد محل دقیق نقاط ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ اختلافی روی دهد مختصات نقطه که برروی بیضوی بین‌المللی به مبنای اروپایی تعیین گردیده مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره ۳ - نقاط ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ و حد خشکی و مرز دریایی حوزه قرارداد که در این ضمیمه بدان‌اشاره شده و همچنین مرز دریایی حوزه قرارداد نسبت به جزایر مذکور در این ضمیمه بر روی نقشه‌ها و موزاییکًً‌های شماره ۱ تا ۱۱۱ (‌از جمله شماره۱۱۱) که به امضای نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران رسید مشخص گردیده‌اند.

تبصره ۴ - نقاط ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و همچنین نقاط ژئودزی مذکور در این ضمیمه بر روی‌نقشه‌های شماره ۱۱۲ تا ۱۵۱ (‌از جمله شماره ۱۵۱) که به امضای نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران رسیده‌مشخص گردیده‌اند.

تبصره ۵ - خطوط ژئودزی مذکور در این ضمیمه همان خطوط ژئودزی بر روی بیضوی کلارک ۱۸۸۰ می‌باشند. قرارداد فوق مشتمل بر سه ماده و یک‌ضمیمه منضم به قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ می‌باشد.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین

منبع[ویرایش]

قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه ۱۳۳۳