قانون اجازه اجرای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۵۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه اجرای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۱۰ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین اجراء نماید.


تبصره ۱ - اساسنامه مصوب برای دو سال به عنوان آزمایش اجراء خواهد گردید و در این مدت هر گونه اصلاحاتی لازم باشد با تصویب کمیسیون‌های مزبور خواهد بود.


تبصره ۲ - دولت مکلف است ظرف مدت دو سال اساسنامه نهایی را برای تصویب مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب آن مقررات اساسنامه‌آزمایشی قابل اجرا خواهد بود.


تبصره ۳ - از تاریخ تصویب اساسنامه آزمایشی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه دهم مرداد ماه ۱۳۵۳ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۷۷