سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)/تو کی بشنوی ناله‌ی دادخواه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)  از سعدی
(تو کی بشنوی ناله‌ی دادخواه)
'


 تو کی بشنوی ناله‌ی دادخواهبه کیوان برت کله‌ی خوابگاه؟ 
 چنان خسب کاید فغانت به گوشاگر دادخواهی برآرد خروش 
 که نالد ز ظالم که در دور تست؟که هر جور کو می‌کند جور تست 
 نه سگ دامن کاروانی دریدکه دهقان نادان که سگ پرورید 
 دلیر آمدی سعدیا در سخنچو تیغت به دست است فتحی بکن 
 بگوی آنچه دانی که حق گفته بهنه رشوت ستانی و نه عشوه ده 
 طمع بند و دفتر ز حکمت بشویطمع بگسل و هرچه خواهی بگوی