رباعیات خیام (تصحیح فروغی و غنی)/ای دل چو زمانه میکند غمناکت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۱۳

  ای دل چو زمانه میکند غمناکت ناگه برود ز تن روانِ پاکت  
  بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند زان پیش که سبزه بردَمَد از خاکت  


رباعی ۱۳– سبزه و گُل دمیدن از خاک مردگان را خیّام مکرّر یاد کرده است دیگران هم بسیار گفته‌اند که بعضی را تذکّر داده‌ایم. نظامی فرماید:

  هر گُل رنگین که بباغ زمی است قطرهٔ از خون دل آدمی است  

شیخ سعدی:

  ده که هرگه که سبزه در بستان بدمیدی چه خوش شدی دل من  
  بگذرای دوست تا بوقت بهار سبزه بینی دمیده از گِل من  

و نیز فرماید:

  عجب نیست از خاک اگر گُل شکفت که چندین گُل اندام در خاک خفت  

و همچنین:

  روئی است ماه پیکر و موئی است مشکبوی هر لاله که میدمد از خاک و سنبلی  
و بسیاری دیگر.