رباعیات خیام (تصحیح رمضانی)/آثار خیام

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رباعیات حکیم عمر خیام از عمر خیام
تصحیح محمد رمضانی

آثار خیام

آثار خیّام

۱ – رباعیّات فارسی خیّام.

۲ – اشعار عربی که بیش از چند قطعه نیست.

۳ – رسالهٔ جبر و مقابله بعربی که در پاریس بطبع رسیده

۴ – رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس (نسخهٔ خطی آن در کتابخانه لیدن موجود و در سال ۱۳۱۴ در طهران طبع شده است).

۵ – مختصری در طبیعیات (بنسبت شهرزوری).

۶ – زیج ملکشاهی که یکی از مؤلفین آن خیّام است (بنسبت شیخ عبدالواحد در شرح سی فصل).

۷ – صحیفهٔ بزبان فارسی در علم کلیات بنام فخر الملک بن مؤیدالملک (در شماره سوم مجله شرق در اسفند ۱۳۰۹ طبع شده است)

۸ – رساله‌ای بزبان فارسی در کلیّات وجود (که نسخهٔ آن در کتابخانهٔ شرقی موزهٔ بریطانیای لندن موجود است).

۹ – رساله‌ای در کون و تکلیف (که شهرزوری باو نسبت داده و در مصر در مجموعهٔ جامع‌البدایع طبع شده است).

۱۰ – رسالة فی الاحتیال لمعرفة مقداری الذهب والفضه فی جسم مرکب منهما (در کتابخانه گوتا آلمان نسخهٔ خطی آن موجود و در آخر رباعیات فارسی خیام چاپ برلن طبع شده)

۱۱ – رسالهٔ لوازم‌الامکنه (بنسبت تاریخ الفی)

۱۲ – ترجمهٔ فارسی خطبهٔ ابن سینا از عربی (در شمارهٔ ۸ مجلهٔ شرق بتاریخ مرداد ۱۳۱۰ طبع شده است).

۱۳ – قسمتی از مجموعهٔ روضةالقلوب (کریستنسن کشف کرده)

۱۴ – رسالهٔ نوروزنامه شامل فوائد نجومی و تاریخی نوروز (نسخهٔ خطی آن در برلن موجود و در سال ۱۳۱۲ در طهران بطبع رسیده است).

۱۵ – دو تقریر فارسی و عربی در وجود (که در شماره ۱۱ مجله شرق بتاریخ آذر ۱۳۱۰ طبع شده است).

۱۶ – دو رساله در سه مسئله از حکمت و رساله‌ای در علم اعلی و حکمت اولی (جزء کتاب جامع‌البدایع در مصر طبع شده)

* * *

رباعیات حکیم عمر خیام باکثر السنهٔ روی زمین ترجمه شده است مخصوصاً بانگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیائی و روسی و همچنین بالسنهٔ عربی و ترکی و اردو و سایر السنه غربی و شرقی و در بعضی از زبانها چندین مرتبه ترجمه گردیده است و شهرت خیام در اروپا و آمریکا کمتر از شهرت او در ایران نیست.