حافظ (غزلیات)/نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد)
'


۱۶۴ نفس باد صبا مشک فشان خواهد شدعالم پیر دگرباره جوان خواهد شد ۲۲۳
 ارغوان جام عقیقی بسمن خواهد دادچشم نرگس بشقایق نگران خواهد شد 
 این تطاول که کشید از غم هجران بلبلتا سراپردهٔ گل نعره‌زنان خواهد شد 
 گر ز مسجد بخرابات شدم خرده مگیرمجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد 
 ای دل ار عشرت امروز بفردا فکنیمایهٔ نقد بقا را که ضمان خواهد شد 
 ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشیداز نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 
 گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبتکه بباغ آمد از این راه و از آن خواهد شد 
 مطربا مجلس انسست غزل خوان و سرودچند گوئی که چنین رفت و چنان خواهد شد 
  حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود  
  قدمی نه بوداعش که روان خواهد شد