دیوان حافظ/صوفی بیا که خرقه سالوس بر کشیم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
۳۷۵ صوفی بیا که خرقهٔ سالوس برکشیموین نقش زرق را خط بطلان بسر کشیم ۳۳۰
 نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیمدلق ریا بآب خرابات برکشیم 
 فردا اگر نه روضهٔ رضوان بما دهندغلمان ز روضه حور ز جنّت بدر کشیم 
 بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیانغارت کنیم باده و شاهد ببر کشیم 
 عشرت کنیم ور نه بحسرت کشندمانروزی که رخت جان بجهانی دگر کشیم 
 سرّ خدا که در تتق غیب منزویستمستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم 
 کو جلوه‌ٔ ز ابروی او تا چو ماه نوگوی سپهر در خم چوگان زر کشیم 
  حافظ نه حدّ ماست چنین لافها زدن  
  پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم