حافظ (غزلیات)/دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش)
'


 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوشو از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش 
 گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبعسخت می‌گردد جهان بر مردمان سختکوش 
 وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلکزهره در رقص آمد و بربط زنان می‌گفت نوش 
 با دل خونین لب خندان بیاور همچو جامنی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش 
 تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنویگوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
 گوش کن پند ای پسر و از بهر دنیا غم مخورگفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش 
 در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنیدزان که آن جا جمله اعضا چشم باید بود و گوش 
 بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیستیا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش 
 ساقیا می ده که رندی‌های حافظ فهم کردآصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش