دیوان حافظ/به آب روشن می عارفی طهارت کرد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند دیوان حافظ  از حافظ
به آب روشن می عارفی طهارت کرد
بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۳۲ بآب روشن می عارفی طهارت کردعلی الصّباح که میخانه را زیارت کرد ۱۰۶
 همین که ساغر زرّین خور نهان گردیدهلال عید بدور قدح اشارت کرد 
 خوشا نماز و نیاز کسی که از سر دردبآب دیده و خون جگر طهارت کرد 
 امام خواجه که بودش سر نماز درازبخون دختر رز خرقه را قصارت کرد 
 دلم ز حلقهٔ زلفش بجان خرید آشوبچه سود دید ندانم که این تجارت کرد 
  اگر امام جماعت طلب کند امروز  
  خبر دهید که حافظ بمی طهارت کرد