حافظ (غزلیات)/به آب روشن می عارفی طهارت کرد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(به آب روشن می عارفی طهارت کرد)
'


۱۳۲ بآب روشن می عارفی طهارت کردعلی الصّباح که میخانه را زیارت کرد ۱۰۶
 همین که ساغر زرّین خور نهان گردیدهلال عید بدور قدح اشارت کرد 
 خوشا نماز و نیاز کسی که از سر دردبآب دیده و خون جگر طهارت کرد 
 امام خواجه که بودش سر نماز درازبخون دختر رز خرقه را قصارت کرد 
 دلم ز حلقهٔ زلفش بجان خرید آشوبچه سود دید ندانم که این تجارت کرد 
 
اگر امام جماعت طلب کند امروز
 
خبر دهید که حافظ بمی طهارت کرد