تعهد اعتبار سنوات آتی طرح لوله‌کشی نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تعهد اعتبار سنوات آتی طرح لوله‌کشی نفت - مصوب ۹ مهر ۱۳۵۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را مورد رسیدگی قرار داده و به شرح زیر تصویب نمود:

جدول: دوره ۲۴ - جلد ۱ - صفحه ۲۱

تعهد اعتبار فوق به استناد تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه روز چهارشنبه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی‌به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

تعهد اعتبار سنوات آتی طرح لوله‌کشی نفت