تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیاز‌نامه دارسی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نگاه کنید به امتیازنامه دارسی

تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیازنامه دارسی - مصوب ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۱

‌مجلس شورای ملی موافقت خود را با تصمیم اخیر دولت راجع به الغای امتیازنامه دادرسی ابراز و اقدام دولت را در این موضوع تأیید و تحسین‌می‌نماید.

‌تصمیم فوق در جلسه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

منبع[ویرایش]

تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیاز‌نامه دارسی