تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر ۱۳۲۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم
نخست‌وزیر محمدعلی فروغی مجلس دوره سیزدهم با پادشاه جوان ایران محمدرضا پهلوی

تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۰

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۰ به اکثریت آراء عده حاضر برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر را تصویب نموده است.

‌این تصمیم در جلسه بیست و سوم آذر ماه یک هزار سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

مجلس شورای ملی: ‌هر چند به طوری که در جلسه سابق مجلس شورای ملی مذاکره شد قانوناً و عادتاً مانعی نداشت که برنامه هیأت دولت که دو ماه پیش در مجلس‌شورای ملی تصویب شده است عیناً از طرف هیأت دولت لاحق اختیار شود و لیکن نظر به تمایلی که از طرف آقایان نمایندگان اظهار شد که برنامه‌هیأت دولت حالیه در مجلس موضوع مباحثه شود اینک هیأت دولت برنامه سابق را با اندکی تصرف و اضافات تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید که‌مطرح مذاکره قرار دهند و نظر خود را در باب آن اظهار فرمایند.


برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی[ویرایش]

‌برنامه از این قرار است:

۱ - در سیاست خارجی دولت با رعایت کامل مصالح کشور مقتضی می‌داند با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها ارتباط تام دارد همکاری نزدیک‌داشته باشد.
۲ - اصلاح و رفع نقص‌های قوانین دادگستری برای تکمیل امنیت قضایی و نیز تجدید نظر در قوانین دیگری که با مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد.
۳ - تجدید نظر در سازمان قوای تأمینیه و تکمیل وسایل امنیت.
۴ - اهتمام مخصوص در تأمین خواربار لازم برای کشور.
۵ - تجدید نظر در قوانین استخدام کارمندان دولت.
۶ - اصلاحات در امور اقتصادی و مالی کشور از قبیل تعدیل مالیاتها برای تخفیف تحمیلات مالیاتی و جلوگیری از هزینه‌هایی که مقتضای اوضاع کنونی‌کشور نیست در موقع تهیه بودجه سال آینده تجدید نظر در مقررات بازرگانی و الغاء انحصارهای غیر ضروری که تاکنون ملغی نشده است. و اهتمام در‌پایین آوردن هزینه زندگی عمومی.
۷ - توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان و توسعه امور آبیاری منع تدریجی کشت و استعمال تریاک تجدید نظر در‌قوانین عمران و اجرای برنامه کشاورزی.
۸ - ترقی و تکمیل صنایع به قدر امکان با تمایل به این که کارخانه‌ها به دست افراد و شرکت‌های غیر دولتی اداره شود و اهتمام در بهبود زندگی کارگران.
۹ - تکمیل راه‌ها و راه‌آهن در حدود استطاعت کشور.
۱۰ - اصلاح قانون تقسیمات کشوری و توجه به این که اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر شرکت داشته باشند.
۱۱ - تکمیل و ترقی تأسیسات فرهنگی و اهتمام در اصلاح اخلاق عمومی.
۱۲ - توسعه سازمان بهداری و توجه مخصوص به بهداشت عمومی.

کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست وزیر[ویرایش]

  • ‌پاورقی:

۱ - در جلسه ۱۳ آذر ماه ۱۳۲۰ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:

- آقای محمدعلی فروغی (‌نخست‌وزیر)

- آقای تدین (‌وزیر فرهنگ)

- آقای باقر کاظمی (‌وزیر بهداری)

- آقای مجید آهی (‌وزیر دادگستری)

- آقای علی‌سهیلی (‌وزیر امور خارجه)

- آقای سپهبد احمدی (‌وزیر کشور)

- آقای گلشاییان (‌وزیر پیشه و هنر و بازرگانی)

- آقای سرلشکر احمد نخجوان (‌وزیر‌جنگ)

- آقای سرلشکر جهانبانی ( وزیر راه)

- آقای علی‌اکبر حکیمی (‌وزیر کشاورزی)

- آقای دکتر مشرف نفیسی (‌وزیر دارایی)

- آقای حمید سیاح(‌وزیر پست و تلگراف و تلفن).

۲ - در جلسه ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ آقای رضا تجدد به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده‌اند.

۳ - در جلسه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۲۰ آقای احمد راد به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده‌اند.

۴ - در جلسه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۲۰ آقای علی‌اصغر زرین‌کفش به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده‌اند.

۵ - در جلسه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۲۰ آقای دکتر علی امینی به سمت معاونت اقتصادی وزارت دارایی معرفی شده‌اند.

منبع[ویرایش]

قوانین و مقررات مجلس