ترانه‌های خیام/از ازل نوشته

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

از ازل نوشته

۲۶

  بر لوح نشان بودنیها بوده است،  
  پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده است؛  
  در روز ازل هر آنچه بایست بداد،  
  غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است.  

۲۷

  چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد،  
  خود را بکم و بیش دژم نتوان کرد؛  
  کار من و تو چنانکه رأی من و تست  
  از موم بدست خویش هم نتوان کرد.  

۲۸

  افلاک که جز غم نفزایند دگر،  
  ننهند بجا تا نربایند دگر!  
  نا آمدگان اگر بدانند که ما  
  از دهر چه میکشیم، نایند دگر.  

۲۹

  ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی،  
  وز هفت و چهار دایم اندر تفتی،  
  می خور که هزار باره بیشت گفتم:  
  باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی.  

۳۰

  تا خاک مرا بقالب آمیخته‌اند،  
  بس فتنه که از خاک برانگیخته‌اند؛  
  من بهتر ازین نمیتوانم بودن  
  کز بوته مرا چنین برون ریخته‌اند.  

۳۱

  تا کی ز چراغ مسجد و دود کنشت؟  
  تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت؟  
  رو بر سر لوح بین که استاد قضا  
  اندر ازل آنچه بودنی بود، نوشت.  

۳۲

  ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز،  
  چندین چه بری خواری ازین رنج دراز!  
  تن را به قضا سیار و با درد بساز،  
  کاین رفته قلم ز بهر تو ناید باز.  

۳۳

  در گوش دلم گفت فلک پنهانی:  
  حکمی که قضا بود ز من میدانی؟  
  در گردش خود اگر مرا دست بدی،  
  خود را برهاندهی ز سرگردانی  

۳۴

  نیکی و بدی که نهاد بشر است،  
  شادی و غمی که در قضا و قدر است،  
  با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل،  
  چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر است.