برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


بمیان آنها هم کسان فرستاده‌اند که از آنها تحقیق نمایند که شاید در ساحل آن دریا که بوده‌اند از کشتیهای انکلیس که بآنجاها رفته‌اند خبر داشته باشند امّا از آنها نیز رته تحقیق کرده‌اند اثری از کشتیهای مزبور نیافته‌اند

در روزنامهای فرنکستان نوشته‌اند که ناخوشی وباء امسال در مملکت حجاز بسیار مقاتل شده است و چند ماه سابق بر این در سمت شمال اقلیم افریقیا و بعضی از شهرهای جنوب اوُروُپا هم بود اما حالا رفع شده است و دیکر نیست

چرخ تابیدن پَنبَه و ساختن ریسمان در شهر منچستر ولایت انکلیس چنان خوب ساخته‌اند که درین روزها یک پُوند پنبه که وزن او نود و شش مثقال بوزن ایران است نخ او پنجاه و نه فرسخ درازی بهم میرساند کسانی که از صنعت تابیدن پنبه وقوف دارند میکویند که تا امروز پنبه ازین باریکتر و نازکتر تابیده نشده است و باید چرخ و اسباب این کار را بسیار خوب ساخته باشند تا باین باریکی و نازکی از پنبه نخ کشیده بشود که نهایت امتیاز را دارد

منجّمان فرنکستان که بجهة کار خودشان دوربینهای بزرک دارند که ذرّه‌نماست مدّتیست که معیّن کرده‌اند که ستارهٔ زحل در دورش دو حلقه دارد که بخود آن ستاره چسبیده نیست امّا درین روزها شخصی منجّم در شهر باستان ینکی دنیای شمالی با دوربینهای بزرک که داشت یک حلقه دیکر هم دیده است که دور این ستاره سه حلقه دارد و اینمطلب را بکل منجّمین دنیا اعلام کرده است

در اکثر سالها در اواخر فصل پائیز و اوایل زمستان هوای شهر لندن بسیار با رطوبت میشود و بخار مانند ابر میکیرد و چُونکه اکثر آتش آنجا از زغال سنکی است بخار زغال سنکی با هوای آنجا مخلوط میشود بطوریکه اکر کسی در روز روشن بخواهد کتاب بخواند از کثرت بخار بی‌چراغ نمیتواند امسال این بخار و تاریکی کمتر شده است مکر یکروز که در اطاقها چراغ سوزاندند و در کوچها هم فانوسها که در دیوارها نصب است روشن کردند و در چنین روزها چونکه کالسکه و عرّادها را در کوچهای لَنْدَن بسرعت میرانند کالسکه بکالسکه و سوار بسوار میخورد و بعضی اوقات هم آدم کشته میشود یا دست و پا شکسته میشود و در رودخانه طمس هم کشتی بکشتی میخورد و بعضی شکسته و غرق میشود امّا ننوشته‌اند که درین روزها چنین اتفّاق افتاده است

بجهة سعید پاشا امیر قشون بحری پاشای مصر در شهر لندن کالسکه ساخته‌اند که بسیار زینت دارد و کالسکه مزبور خیلی کوچک است که دو اسب کوچک میتوانند او را براه ببرد چونکه پاشای مزبور دایم‌الاقات مریض و ضعیف است این کالسکه را ساخته‌اند که در میان شهر هر وقت از خانه خود بجای دیکر بخواهد برود سوار بشود و چنان سَبُک است که اکر اسب نباشد چهار نفر آدم بآسانی حرکت میدهد و می‌برد

درین روزها برنجی که در مملکت فرانسه کاشته‌اند بعمل آورده‌اند سابقاً در ولایت فرانسه برنج کاشته نمی‌شد حال در دهن رودخانه رون که از آنولایت میکذرد در چندین جا که سابقاً چمن بود و هیچ زراعت نمی‌شد این برنج را کاشته‌اند و خیلی خوب بعمل آمده است و کمان دارند که این زراعت شلتوک منفعت زیاد بجهة آن ولایت حاصل نماید