برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


در مازندران شال چوخای پشمین بجهة ملبوس خود میبافند و چندان در جای دیکر بفروش نمیرسد و آنقدر خوب هم نبود لکن اولیای دولت قاهره حکم فرمُودند که باهتمام نوّاب مهدیقلی میرزا حاکم مازندران از ان شال بسیار خوش‌قماش و زیادباقته سُرمهٔ رنک کرده ملبُوس برای قشون نظامی دوخته قماش و رنک او بنوعی است که در قماش همه کس تصدیق بر این دارد که از ماهوتهای وسط پُردوام‌تر و لطیف‌تر است و در رنک مُطلقا معلوم نمیشود که ماهوت است یا شال تا حال بقدر دو هزار توب کلیچه نظام از شال مزبور بدوزند و قیمة آن بهمه جهة هر توبی چهارهزار دینار چیزی بالا میشود

برای ملبوس تابستانی قشون نظام اولیای دولت علیّه بطوری قرار داده‌اند که خواه کلیچه و خواه شلوار از اقمشه خود ایران دوخته شود و تا حال از بیست هزار دست متجاوز دوخته شده و حُکم شده است سالی پنجاه‌هزار دست در طهران و اصفهان بدوزند و اینمعنی باعث رفاه رعیّت و آبادی مملکت خواهد بود و همواره منظور نظر و مکنون خاطر اولیای دولت قوی‌شوکت علّیه آنست که عموم ارباب حِرفه و صنعت در شغل و کسب خود ترقی داشته باشند و هر یک صنایع بدیعه که بکار آید احداث کنند مورد نوازش و التفات میشوند

بتاریخ دوشنبه هشتم همین ماه حکومت اردبیل را بعالیجاه محمدرضاخان قاجار که در دیوانخانه مبارکه مشغول خدمت بود مرحمت فرمودند و این روزها خواهد رفت

در تاریخ فوق عالیجاه محمدحسن خان نوری بحکومت مشکین و ایلات آنجا مامور شد

در تاریخ مزبور عالیجاه قاسم‌خان قاجار جارچی‌باشی مامور بحکومت قراجه‌داغ شد

چون بکرّات از آینده و رونده مسموع اولیای دولیت علّیه شده بُود که در محال فومن من اعمال کیلان ستم شریکی در تقسیم مالیات آنجاست که باعث شکستکی و خرابی بعضی دهات شده است لهذا محص ملاحظه رفاه و آسودکی رعیّت عالیجاه میرزا زین‌العابدین تبریزی را مامور فرمودند که رفته از روی دقت رسیدکی نموده مالیات آنجا را تعدیل نماید که رفع ستم شریکی شود و هر جا در خور کنجایش خود مالیات دیوانی را ادا نماید

از آنجا که در سنوات ماضیه از کیلان عموماً صادریّات بسیار که اضافه بر مالیات میشد حُکّام و مباشرین میکرفتند و باین واسطه رعایا همیشه پریشان و بی‌سامان بودند از ابتدای هذه‌السّنه اولیای دولت قرار دادند که زیاده از تومانی یکهزار و پانصد دینار صادر که صرف مخارج ولایتی و حاکم و متردّدین میشود از اهالی کیلان و همچنین از اهالی طالش که ابوابجمع حکومتی کیلان هستند زیاده از یکهزار دینار نشود عالیجاه میرزا زین‌العابدین که مامور آن صفحات شد حکم نمودند که رسیدکی کند و از رعیّت تحقیق نماید ازین زیادتر اکر از رعیّت کرفته باشند مشخص نماید و ابلاغ این حکم را بعموم اهالی کیلان و طالش نماید که زیاده از مبلغ مسطور صادر ندهند تا موجب رفاه و آسایش بوده در مهد امان استراحت جویند و مشغول کسب و رعیتی خود باشند که انشاءالله روزبروز آباده و دایر شود

عالیجاه میرزا هدایت‌الله از جانب دیوان اعلی مامور شد که رفته بعمل حکومت و داد و ستد ولایتی و مالیاتی صاین‌قلعه برسد که اکر اجحافی برعیّت حاصل آید مشخّص نموده باولیای دولت قاهره عرض کند و مواجب سواره صاینقلعه را هم از مالیات آنجا بر حسب قرارداد دیوانی درست بدقّت بدهد که نوکر و رعیّت همه‌کی آسُوده و بفراغبال مشغول کار خود باشند

در روز یکشنبه هفتم اینماه عالیجاه نیازمحرم فرستادهٔ خان خیوق وارد دارالخلافه طهران شد