برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


عالیجاه مقرب‌الخاقان میرزا حسن‌خان وزیر نظام که بحکومت عراق رفته بود امور آنجا را درست مضبوط و منتظم ساخته و معاودت نموده روز چهارشنبه دهم وارد کردید

برای انضباط و انتظام امور چاپارخانه قرار شده بود که دارالخلافه طهران و سایر شهرهای معظم ایران چاپارخانهای مختصی ساخته شود که بقاعده مستمره روز خروج چاپار هر یک از تجار و سایر مردم که خواسته باشند با چاپار کاغذ روانه نمایند بآن چاپارخانه آورده بمباشر چاپارخانه بسپارند و در روز ورود چاپار هم آمده هر کس کاغذی داشته باشد از آنجا کرفته ببرند که ازینجهة برای مردم در کرفتن و دادن کاغذ خودشان عُسرت و زحمت حاصل نشود و رسانیدن کاغذ مردم بتعویق نیفتد و هم‌چنین در جمیع منازل عرض راه برای استراحت مردم چاپارخانها بسازند لکن بجهة کثرت برف و برودت هوا بتعویق اند که بعد از خوب شدن هوا از اوّل حوت ساخته شود

امورات قشونی

عالیجاه مقرب‌الخاقان محبعلی‌خان ماکوئی بمنصب میرپنجه‌کی مباهی و ممتاز شد

عالیجاه حسن‌خان یوزباشی پسر عالیجاه مقرّب‌الخاقان فضلعلی‌خان میرپنجه بمنصب سرهنکی مامور شد که رفته از اردبیل و مشکین یکفوج سرباز جدید بکیرد و سابق بر این حکم شده بود که یک فوج سرباز جدید از کروس کرفته شود از قراریکه عالیجاه حسنعلی‌خان سرهنک نوشته بود تمام شده است و حکم شد که تا عید نوروز برکاب همایون حاضر شوند

دو ماه قبل ازین حکم شده بود که در عراق از فراهان و کزّاز دو فوج جدید کرفته شود این روزها از سرکردکان آنها خبر رسید که کرفته‌اند و تمام شده‌است و بجهة کثرت برف نتوانسته‌اند مشغول مشق بشوند حکم شد که در اوایل حُوت در سُلطان‌آباد حاضر شده مشغول مشق بشوند

عالیجاه کرکین‌خان پسر داودخان مامور شد که از ارامنهٔ اصفهانی که قدری سرباز داشتند حالا از قدیم و جدید یک فوج بکیرد که صاحب‌منصب آنها هم از خود آنها بوده که هم مشغول نوکری دولت باشند و هم در رعیّتی و مالیات آنها رفاه حاصل شود

پیش از این حُکم شده بود که از مراغه یک فوج جدید کرفته شود از قراریکه عالیجاه جعفرقلیخان سرتیپ نوشته بود فوج مزبور کرفته شده است و تمام است حکم شد که آن فوج را با فوج قدیم سیّم مراغه که ابوابجمع عالیجاه مشارالیه هست حرکت داده برای بعد از عید برکاب همایون بیاورند

اصلان سلطان از طایفه افشار خرقان در توبخانه مُبارکه سالها خدمت کرده بود نظر بملاحظه قدمت خدمت و قابلیت او را در توبخانه مبارکه اولیای دولت قاهره منصب یاوری التفات فرمودند

قبل ازین حُکم شده بود که از خلخال یک فوج سرباز جدید کرفته شود این اوقات عالیجاه محمّدعلیخان سرهنک فوج مزبور مراجعت بدربار همیون نموده هشتصد نفر کرفته بود مجدداً حکم شد که معاودت نموده سیصد نفر دیکر کرفته ملحق ساخته تا شب عید فوج را برداشته به تبریز برد که در تبریز مشغول مشق باشند در روز دوشنبه خلعت باو التفات شده بمحل مامُوریت خود رفت

سایر بلاد ممالک محروسه

اروُمی نوّاب مصطفی قلی میرزا که از دربار همیون برای حکومت ارومی مامور شده رفت بعد از رسیدن آنجا روزنامه که آمده بود نوشته بودند که سرحدّات آنصفحات در کمال امنیّت و آسایش است