برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۲۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


روزنامه وقایع اتفاقیه بتاریخ جمعه یازدهم شهر ربیع‌الثانی مطابق سال ایت‌ئیل سنه ۱۲۶۷


نومره دویّم

Vaghaye-Etefaghieh-Logo-Lion Sun issue 002.jpg

قیمت روزنامچه از قرار یکعدد در یک هفته پانصد دینار است که در سال دو تومان و چهار هزار دینار میشود


اخبارات داخلهٔ ممالک محروُسه پادشاهی

دارالخلافه طهران

درین سال هوای زمستان دارالخلافه طهران در شدّت سرما بخلاف سالهای کذشته بود و بحدّی برف و بارندکی و یخ شده که کمتر وقتی اینطور اتفّاق افتاده بود از اوّل زمستان تا اینهفته مکرر برفهای نافع بوقت آمد و هوا بشدّت برودت داشت لکن بحمدالله تعالی از اوّل اینهفته چنان هوائی شده است که در دو سه روز برف بآن کثرت از اطراف و حول و حوش دارالخلافه طهران رفت و حالا هوا بقسمی خوب و خوش میکذرد که میان روز در برابر آفتاب کم میتوان ایستاد مثل اوایل بهار است و کمال خوبی و اعتدال در هواها حاصل است که عساکر نظام در میدان ارک مشغول مشق هستند

از آنجا که اهتمام اولیای دولت جاوید ایت علّیه آن است که صنایع بدیعه در ممالک محروسه پادشاهی بظهور آید از جمله سابق بر این اهتمام و توجه در ساختن ضروف چینی نمودند که سابقاً ساخته بودند مشابهت در لون و قواره بچینی داشتند لکن اصل خمیره بپای چینی نرسیده بود در هفته کذشته ساخته بودند که در همه چیز شباهت تام بضرف چینی داشت قاب و قدحهای بزرک و سایر اقسام چینیهای خوب ساخته شده لهذا حکم شد که کارخانه خوب بزرک در میان ارک دارالخلافه طهران ساخته شود که استادان در آنجا آمده مشغول شوند و عنقریب انشاءالله ضروف چینی خوب از کارخانه بیرون می‌آید بحدیکه کفایت کند و در قیمت بمراتب از چینی مناسب‌تر تمام میشود

در دارالایمان قم کارخانه بلورسازی بنا کذارده بودند لکن بطوریکه مطلوب باشد بعمل نیامده بود تا در هفته کذشته از توجّه و اهتمام اولیای دولت جاوید ایت بلورآلات ساده که در آنجا بعمل آورده بودند بطوریکه قلیان ساده و کیلاسهای چراغ که در آنجا ساخته بودند هیچ از بلور تمیز داده نمی‌شد از دیوان اعلی تنخواه و اخراجات دادند که رفته سعی نمایند لاله و مردنکی و سایر چیزهائی که قدری تفاوت جزئی داشت خوب بعمل بیاورند

ضعیفه طهرانی زردوزی دورهٔ ملبوس صاحب‌منصب نظامی را بقاعده روم دوخته و در کمال خوبی بعمل آورد که درین هفته بنظر اولیای دولت علّیه رساند بطوریست که مطلقا با کار اسلامبولی امتیاز داده نمیشود اولیای دولت علّیه حکم فرمودند که شاکرد بسیار نکاهدارد و تا مدّت پنجسال احدی در عمل او شراکت ننماید