برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۷—

در این بخش هم اگر چه آقای کسروی از چند سال پیش از نگارشهای علمی دور است و بگفته خود او گفتگوی تاریخ و جغرافی و اینگونه مطالب باحال امروزی گیتی بدان می ماند که کسانی بر سر بیماری که سخت رنجور است نشسته و بجای آنکه در پی درمان درد او باشند بسرودن تاریخچه زندگانی او پردازند.

با این همه چون ما بخشی از مجله را برای نشر اینگونه مطالب خاص کرده ایم و از آنسوی از آقای کسروی یادداشتهای بسیاری درباره تاریخ و جغرافی و زبان ایران در دست هست که هنوز چاپ نیافته اینست که یکرشته از آن یادداشتها را نیز در مجله نشر خواهیم ساخت.

از جمله تالیفی را بنام «تاریخ پانصد ساله خوزستان» که کتابی است در زمینۀ خود بیمانند و شامل مطالبی است که در جای دیگری بدست نیاید در امسال جزو بجزو در آخر شماره ها بچاپ خواهیم رسانید.

شیوۀ نگارشهای ما

چنانکه می دانیم مقاله هایی که در روزنامه ها یا مجله ها نوشته می شود باید مفصل باشد که باری چند ستون یا صفحه را پر سازد و اگر نگارشی کوتاه باشد خوانندگان ارجی بان نمی گزارند. این یکی از ارمغانهای اروپاست زیرا روزنامه در اروپا بسیار فراوانست و هر روزنامه نویسی روزانه باید چند صفحه بزرگ را سیاه کرده بدست مردم بدهد و بسیاری از ایشان (اگر نگوییم بیشتر ایشان) سواد و مایه دانش چندانکه می باید ندارند. از اینجاست که هر سخنی که عنوان می نمایند تا می توانند شاخ و برگ بر آن می افزایند و نخست مقدمه‌ای