برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۲۴—

است. بر مردمی که بیخردانی از ایشان باین چرکین کاریها برخیزند و خرمندان لب فرو بسته خاموش بنشینند.

و آنگاه ما از آغاز کار با این موضوع دچاریم و در فرستادن شمارهای مجله بخریداران با این دشواری روبرو هستیم که ما کسی را جز با نام او نخواهیم خواند (مگر عنوانهای رسمی دولتی که از رعایت آنها ناگزیریم) و شاید کسانی این رفتار ما را از بی پروایی و بی احترامی دانسته دل آزرده شوند. اینست که از اغاز باین مقاله می پردازیم و مقصود خود را روشن می‌سازیم.

با اینهمه باز اگر کسانی از ما برنجند ما پروای رنجش آنان را نخواهیم داشت. ما با نشر این مجله راه نویسنی را آغاز میکنیم و آرزومندیم کسانی با ما همراه باشند که از این دلبستگیهای ابلهانه وارسته‌اند. ما بنده نیستیم و با بنده و غلام و چاکر ونیز سر و کار نخواهیم داشت. آستانه بلند نداریم و بآستانهای بلند واژه ناخوانا پاکیزه ترین هم رو نخواهیم آورد. ما در پی آزاده مردانی هستیم که بزرگی و گرانمایگی را در پاکدامنی و نیکوکاری بدانند و با این نادانی ها سر فرو نیاورند.

اگر کسانی نه اینگونه‌اند چه بهتر از قدم نخست از ما کناره جویند و راه ما را واژه ناخوانا نپویند. ما نیز سخت خرسند خواهیم بود که چنین ابلهانی را در کاروان خود نداریم و از همراهی و آمیزش آنان آسوده‌ایم.

دین و قانون

برای آسایش و خورسندی گروهی دین و قانون هر دو دربایست است، ولی دین بنیاد و قانون دیوار است که اگر دین نباشد از قانون به تنهائی نتیجه بدست نخواهد آمد.

آیین