برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(اول) حفظ و وقایه امنیت اهالی و اموال آنها از جنحه و جنایات و غیره و نظارت اینکه مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجوده حفظ کنند و کذالک اقدامات لازمه بر ضد حریق

(دوم) دستگیر کردن فراریان نظامی و غیره و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت شده‌اند و تسلیم آنها بضبطیه محلیه

(سوم) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و اخبار مباشر و مأمورین ضبطیه محلیه

(چهارم) کلیة اخبار مأمورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.

(پنجم) در صورت وقع جنحه و جنایتی کدخدای محل قبل از حاضر شدن مأمور تحقیق و مأمورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ علائم جنحه و جنایت بعمل میآورد

‌مادهٔ ۳۸۱ – در تمام موارد مذکوره در مادهٔ قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی مالک را فوراً بموقع اجرا بگذارد

‌مادهٔ ۳۸۲ – حوزه مأموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در ادارهٔ کدخدا هستند.

‌تبصره – اشخاصی که در خدمت مالکند و کذالک اشخاصی که در خانهٔ مالکند تابع ضبطیه محلی هستند لهذا اگر خلاف قاعده یا بی‌نظمی از آنها سر بزند کدخدا مراتب را بمالک اطلاع میدهد و هر گاه جنحه و جنایتی از آنها ناشی شود بضبطیه محلی رجوع میکند

‌مادهٔ ۳۸۳ – کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مأمورین ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه بآنها بلاتأخیر بموقع اجرا بگذارد.

‌مادهٔ ۳۸۴ – کدخدا اختیار دارد اشخاصی را که در ادارهٔ او واقعند بواسطه تقصیرات