برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و کشوری بانتخاب خودشان داشته باشند برای انجام مأموریت‌های مخصوص که بآنها محول میشود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته باشند عزل و نصب این اشخاص با حاکم است بشرط رعایت قوانین راجعه بخدمت دولتی و ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مأمورین دولتی مقرر است.

‌مادهٔ ۱۱۵ – علاوه بر آجودان‌های مذکوره در مادهٔ قبل حکام باید بعضی مستخدمین از شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر میکنند در دفترخانه خود داشته باشند این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده‌اند و صداقت آنها بتجربه نرسیده در دفترخانهٔ حکومتی مجاناً کار خواهند کرد و گاهگاهی مأموریتهای غیر مهمه با خرج دولتی بآنها محول میشود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتیکه این نوع اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد.

‌فصل سوم – در اداره ولایتی

‌‌اول – تشکیل ادارهٔ ولایتی و حدود و وظایف ادارهٔ ولایتی و اختیارات آن

‌مادهٔ ۱۱۶ – ادارهٔ ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تأسیس شده ادارهٔ مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه بولایت است.

مادهٔ ۱۱۷ – وظایف این مجلس از قرار تفصیل است (اول) اعلان و انتشار قوانینی که ایجاد شده و کذالک دستورالعمل‌های وزارت داخله و تبلیغ نسخه‌های چاپی قوانین بادارات نظمیه و ضبطیه (دوم) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (‌محلیه) و اینکه اقدامات لازمه برای جلوگیری از نقض قوانین بعمل آید و نظارت