برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۸۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۹۳ —

حرف م

۳۵۲– ط

  جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم صانع خدائی کاین وجود آورد بیرون از عدم  
  خورشید بر سرو روان دیگر ندیدم در جهان وصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلم  
  گفتم چو طاووسی مگر عضوی ز عضوی خوبتر می‌بینمت چون نیشکر شیرینی از سر تا قدم  
  چندان که می‌بینم جفا امید میدارم وفا چشمانت میگویند لا ابروت میگوید نعم  
  آخر نگاهی بازکن وآنگه عتاب آغاز کن چندانکه خواهی ناز کن چون پادشاهان[۱] بر خدم  
  چون دل ببردی دین مبر هوش از من مسکین مبر با مهربانان کین مبر لاتقتلوا صید الحرم  
  خارست و گل در بوستان هرچ او کند نیکوست آن سهلست پیش دوستان از دوستان بردن ستم  
  او رفت و جان می‌پرورد این جامه بر خود میدرد سلطان که خوابش میبرد از پاسبانانش چه غم؟  
  میزد بشمشیر جفا میرفت و میگفت از قفا سعدی بنالیدی ز ما مردان ننالند از الم  

۳۵۳– ب

  رفیق مهربان و یار همدم همه کس دوست میدارند و من هم  
  نظر با نیکوان رسمیست معهود نه این بدعت من آوردم بعالم  
  تو گر دعوی کنی پرهیزگاری مصدّق دارمت والله اعلم  
  و گر گوئی که میل خاطرم نیست من این دعوی نمیدارم مسلم  
  حدیث عشق اگر گوئی گناهست گناه اول ز حوّا بود و آدم[۲]  

  1. پادشاهی.
  2. تجدیدنظر: گناه اول حوا را بود و آدم