برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۴۹۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
در رضا
— ۱۵۹ —

  توان بر تو از جور مردم[۱] گریست ولی چون تو جورم کنی چاره چیست؟  
  بداور خروش ای[۲] خداوند هوش نه از دست داور برآور خروش  

حکایت

  بلند اختری[۳] نام او بختیار قوی دستگه بود و سرمایه‌دار  
  بکوی گدایان درش خانه بود زرش همچو گندم بپیمانه بود  
  هم او را در آن بقعه زر بود و مال دگر تنگدستان برگشته حال[۴]  
  چو درویش بیند توانگر بناز دلش بیش سوزد بداغ نیاز  
  زنی جنگ پیوست با شوی خویش شبانگه چو رفتش تهیدست پیش  
  که کس چون تو بدبخت و درویش[۵] نیست چو زنبور سرخت بجز[۶] نیش نیست  
  بیاموز مردی ز همسایگان که آخر نیم قحبهٔ رایگان  
  کسانرا زر و سیم و ملکست و رخت چرا همچو ایشان نهٔ نیکبخت؟  
  برآورد صافی دل صوف پوش چو طبل از تهیگاه حالی[۷] خروش  
  که من دست قدرت ندارم بهیچ بسرپنجه دست قضا بر مپیچ  
  نکردند در دست من اختیار که مر[۸] خویشتن را کنم بختیار  
  یکی پیر درویش در خاک کیش نکو گفت با همسر زشت خویش[۴]  
  چو دست قضا زشت رویت سرشت میندای گلگونه بر روی زشت  
  که حاصل کند نیکبختی بزور؟ بسرمه که بینا کند چشم کور؟  

  1. هر کس.
  2. خروشد.
  3. یکی در عجم.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ در بعضی نسخه‌ها این بیت نیست.
  5. بدبخت درویش.
  6. جز این.
  7. خالی.
  8. من.